Dobrodošle i dobrodošli na Platformu Jedan Svijet!


Dobrodošli/e na platformu gdje vas pozivamo da sudjelujete, predlažete nove ideje, dajete komentare, uključite se u aktivnosti i podijelite naše priče. Pozivamo vas da se zajednički oprostimo sa OneWorldSEE  portalom koji/e ste poznavali/e, čitali/e i koristili/e zadnjih 12 godina. Razgovor nastavljamo dalje upravo ovdje.

 

BHIGF 2016: Finalni izvještaj

Drugi bh. Forum o upravljanju internetom održan je 21. 10. 2016. u Sarajevu po imenom “Bh. internet: Otvoren i siguran?”.

Download PDF

Bh. forum o upravljanju internetom (BH. IGF)

One World Platform, zajedno sa partnerima Regulatornom agencijom za komunikacije u Bosni i Hercegovini, organizovao je prvi  nacionalni forum o upravljanju internetom pod nazivom “INTERNET ZA SVE – Prilike i izazovi upravljanja internetom u Bosni i Hercegovini”. Forum je održan 1. oktobra u hotelu Bristol u Sarajevu.

Kako je bilo?

Digital Storytelling ili Digitalne priče

Kako tehnologija može imati drugačije boje i dimenzije pokazuju nam ove digitalne priče koje govore o hrabrosti i kreativnosti LGBT zajednice aktivista/kinja na Balkanu, kao i načina na koji su se kretali po okrutnim homofobičnim ugnjetavačkim prostorima i naposljetku pronalasku drugog doma i prihvatanja u LGBT zajednici.

Ženska posla

  Ženskaposla.ba je jedna od naših web stranica i prva je feministička web stranica u Bosni i Hercegovini. Otvorena je za sve neformalne grupe  individua, zainteresovanih za stvaranje feminističkog, otvorenog, alternativnog i nezavisnog, virtualno angažiranog medija.
Više

Ženska prava na internetu: savjeti za bezbjedniji digitalni život

Piše: Chloé Berthélémy Prevela: Aida Salihović-Gušić Internet je nevjerovatan alat i osnažio je žene da govore, reaguju i organizuju se kako bi se suočile s patrijarhatom i ugnjetavanjem. No, internet nije neutralno mjesto – seksističke, rasističke, homofobne i druge nasilne vrste ponašanja i sadržaja nesrazmjerno pogađaju žene u online svijetu. S tim u vezi, želimo proslaviti pozitivne priče i pružiti praktične savjete, dostupne alate i materijale za digitalnu sigurnost i privatnost žena na internetu. Ovaj članak pokriva: Kako da pretražujete sigurno i anonimno Kako da zaštite svoje račune i komunikaciju Kako da igrate igrice na internetu sigurno Kako da se suočite sa online uznemiravanjem Žene su češće izložene maltretiranju i nasilju na internetu, masovnim kampanjama zlostavljanja i zastrašivanja ili iskorištavanju i manipulaciji privatnim podacima. U izvještaju Amnesty Internationala utvrđeno je da su žene koje pripadaju ranjivim grupama, kao što su žene s invaliditetom, lezbejke, biseksualke i trans žene najčešća meta ugnjetavanja. Faktori su višestruki: mala odgovornost zlonamjernih napadača dovodi do osjećaja nekažnjivosti, ili nedostatak znanja kompanija i programera o nasilju i zlostavljanju na mreži. Žrtvama ostaje ono malo podrške za nasilje koje su preživjele. To dovodi do samocenzure žena, ograničavanja njihove slobode izražavanja i njihovog značajnog sudjelovanja na internetu. Kako da pretražujete sigurno i anonimno Prilikom pretraživanja na internetu prikupljaju se i bilježe vaši lični podaci i internetska aktivnost. Web stranice prikupljaju podatke kao što su demografija, intimni interesi i ukusi, lične navike i hobiji. Ova ogromna količina ličnih podataka uključuje osjetljive podatke kao što su podaci o kreditnoj kartici, fizičkoj lokaciji, seksualnim preferencijama, religiji, zdravlju i drugima. Ove informacije su izuzetno vrijedne za kompanije, vlade i zlonamjerne aktere podjednako i...

Istraživanje o online rodno zasnovanom nasilju: Pregled stanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji

Piše: One World Platform/Aida Salihović-Gušić One World Platform je tokom 2018. godine u saradnji sa Alternativnim centrom za devojke iz Kruševca, a uz finansijsku podršku OAK i Trag Fondacije sproveo istraživanje na temu online rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta Zaustavi online rodno zasnovano nasilje, budi pokret. Kako se One World Platform već dugi niz godina bavi  internet i ženskim pravima i istražuje upravo njihovu intersekciju, a Alternativni Centar za devojke iz Kruševca je nastao sa ciljem unaprijeđenja i zaštite ženskih prava, ova saradnja je rezultirala istraživanjem kojeg sa ponosom predstavljamo, te vjerujemo da će poslužiti prije svega za bolje prepoznavanje ove problematike, a svakako i za rješavanje iste. Zašto je nasilje koje se događa na internetu naš fokus? Razvojem tehnologije pojavljuju se i novi načini zloupotrebe iste, te su različiti oblici nasilja nad ženama uz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u porastu. Neki od najčešće dokumentiranih slučajeva su online uhođenje, uznemiravanje, video nadzor, kao i neovlaštena upotreba i manipulacija ličnog sadržaja, poput slika, video snimaka ili ličnih podataka te ucjenjivanje istim, krađa identiteta itd. Veliki problem predstavlja nedovoljna informisanost žrtava o tome šta je digitalno nasilje, koji su oblici, koje institucije su odgovorne za reagiranje i procesuiranje ovakvih slučajeva, te kako zaustaviti online uznemiravanje. Sa druge strane, policija, institucije, te čitava zakonska regulativa u našim zemljama nažalost nisu dovoljno adekvatne da pruže potpunu zaštitu, jer je online nasilja relativno novi oblik nasilja. Zakoni ne mogu dovoljno brzo da prate pojavu i razvoj tehnoloških fenomena. Međutim, ono što smo prepoznale kao jedan od najvećih problema tokom svog višegodišnjeg...

Novo OSCE-ovo istraživanje o nasilju nad ženama u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi

Dostupno je novo istraživanje koje je sproveo OSCE, a koje daje detaljnu sliku fizičkog, seksualnog i psihološkog nasilja nad ženama i djevojkama u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi. Istraživanje je sprovedeno tokom 2018. godine u sedam država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Moldavija i Ukrajina. Istraživanje je, također, obuhvatilo i Kosovo. Ispitano je ukupno 15.179 žena starosne dobi od 18 do 74 godine. Istraživanje je pokazalo da je 70% intervjuisanih žena iskusilo neki oblik nasilja od svoje 15. godine života, dok je 45% svih intervjuisanih žena iskusilo barem jedan oblik seksualnog uznemiravanja od svoje 15. godine, a 21% žena je prošlo kroz fizičko, seksualno ili psihološko nasilje u djetinjstvu (do 15 godina). Prema istraživanju, neki od faktora koji povećavaju vjerovatnoću da će žene biti izložene nasilju su da pripadaju manjinama, da su mlade, siromašne ili ekonomski zavisne, ili da imaju djecu. Žene čiji partneri često piju, nezaposleni su ili su se borili u oružanom sukobu imaju veću vjerovatnoću da dožive nasilje. Mlađe žene obično iskuse gotovo sve oblike seksualnog uznemiravanja u većoj mjeri u usporedbi sa starijim, ali se ti oblici nasilja svakako razlikuju, a najčešće uključuju i nasilje koje se dešava u virtuelnom svijetu, tj. putem mobilne telefonije i interneta. Neželjene seksualno eksplicitne poruke putem e-pošte ili SMS poruke su gotovo devet puta češći oblik uznemiravanja među ženama u razdoblju od 18–29-godina nego među onima od 50 i više. Također, sedam puta je veća vjerovatnost da će ovakve oblike nasilja mlađe žene prijaviti u usporedbi sa starijim ženama. Nema sumnje da veća upotreba naprednih tehnologija kod mlađih žena povećava rizik od takvog ponašanja, ali istraživanje...

Aplikacije za praćenje menstrualnog ciklusa – gdje završavaju vaši podaci?

Sve više žena koristi aplikacije za praćenje menstrualnog ciklusa. Ipak, ove aplikacije ne koriste uvijek vaše najintimnije podatke koje dijelite na njima na najbolji mogući način. Aplikacija koja vas obaviještava kada možete očekivati svoj ciklus ili kada su vaši plodni dani, može biti korisna, na primjer, kako biste predvidjeli kada možete očekivati da ćete patiti od neželjenih efekata koji se kod mnogih žena javljaju tokom menstrualnog ciklusa. Samo po sebi, praćenje vašeg ciklusa nije ništa novo: stavljanje oznaka u dnevnik ili na kalendar uvijek je bio jednostavan način da za praćenje. Ali, razmjena podataka o radu vašeg tijela na aplikaciji je rizičnija. Postoji mnoštvo ovakvih aplikacija na tržištu. Od onih poput “Ladytimer Maandstonden Cyclus Kalender”, “Magic Teen Girl Period Tracker”, preko “Vrouwenkalender”, do “Flo” – sve su uredno poredane u različitim nijansama pink boje na prodavnici aplikacija. “Femtech” se smatra rastućim tržištem koje je u proteklih nekoliko godina ostvarilo investicije od milijardu dolara od strane različitih početnih biznisa. Da li su ove aplikacije napravljene da ženama pruže bolji uvid u rad njihovih tijela ili da unovče tu potrebu? Zanimljivo je pogledati vrstu podataka koje te aplikacije prikupljaju. Aplikacija se obično otvara pregledom kalendara. U pregledu možete unijeti datum vašeg posljednjeg ciklusa. Osim toga, možete svakodnevno voditi evidenciju o tome kako se osjećate (sretne, nesretne, uznemirene) i da li gubite mnogo krvi. Ali za većinu ovih aplikacija, stvari se tu ne završavaju. Jeste li imali seks? I ako jeste, sa ili bez zaštite? Sami ili sa drugom osobom? Kako ocenjujete orgazam? Da li ste imali bolove u stomaku? Da li je rad vaših crijeva normalan? Da li ste uživali u...

Publikacija “Zaustavi nasilje: ženska prava i sigurnost na internetu”

Publikacija “Zaustavi nasilje: ženska prava i sigurnost na internetu” prvi je dokument u Bosni i Hercegovini koji se bavi tematikom ženskih prava i sigurnosti na internetu, nasilja nad ženama kroz informaciono-komunikacione tehnologije i politika svjetskih društvenih mreža u vezi sa virtualnim nasiljem nad djevojkama i ženama. Autori/ce izvještaja kroz studije slučaja društvenih mreža Facebok, Twitter i YouTube predstavljaju mehanizme praćenja i zaštite od virtualnog nasilja, te analiziraju zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i pravilnike lokalnih i svjetskih internet posrednika kada se radi o ovom problemu. Kompletan izvještaj dostupan je...

Obilježavanje Dana sigurnijeg Interneta 05.02.2019. godine u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 31. januar/siječanj 2019. godine Na inicijativu Europske komisije već niz godina u svijetu se obilježava Dan sigurnijeg Interneta (Safer Internet Day – SID). Tom prilikom brojni akteri iz oblasti obrazovanja, zaštite djece, medijske politike i telekomunikacionog sektora promovišu sigurno i odgovorno korištenje Interneta i informacionih i komunikacionih tehnologija. Svake godine bira se slogan, koji stavlja akcenat na određenu problematiku. Dan sigurnijeg Interneta 2019 u svijetu će se obilježiti pod sloganom „Zajedno za bolji Internet“(“Together for a better internet”) dana 05. februar/veljača. U Bosni i Hercegovini, ovaj Dan obilježava se od 2011 godine na inicijativu Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS u organizaciji Komiteta za obilježavanje Dana sigurnijeg interneta BiH (SID Komitet BiH)* koji Vas ovim putem poziva da, u skladu s Vašim mogućnostima, date svoj doprinos obilježavanju ovog Dana, te podržite napore i aktivnosti u oblasti sprečavanja zloupotrebe djece i mladih u digitalnom okruženju. Vođen uspjehom prethodnih kampanja, SID Komitet BiH obilježavanje Dana sigurnijeg interneta realizira kroz takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola na temu sigurnosti na Internetu. Odgovore na pitanja djeca mogu pronaći na unaprijeđenoj platformi Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini  www.sigurnodijete.ba. Centar za sigurni internet je uspostavljeni u okviru inicijative “Zaustaviti nasilje nad djecom: Prevencija i rad na sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini” koju realizira BiH konzorcijum za zaštitu djece, a čine ga MFS-EMMAUS, UNICEF BiH i Save the Children, uz podršku Fonda za globalno partnerstvo „Zaustaviti nasilje nad djecom“. Svrha inicijative je prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju kroz podršku vlastima, institucijama i profesionalcima u Bosni i Hercegovini da unaprijede postojeće i razviju...

(H)Aktiviraj se!

Imaš inovativnu ideju za nas? Želiš podržati naše inicijative i projekte? Pišeš tekstove i smatraš da je savršen prostor za objavu naša platforma?

Kontaktiraj nas!