Dobrodošle i dobrodošli na Platformu Jedan Svijet!


Dobrodošli/e na platformu gdje vas pozivamo da sudjelujete, predlažete nove ideje, dajete komentare, uključite se u aktivnosti i podijelite naše priče. Pozivamo vas da se zajednički oprostimo sa OneWorldSEE  portalom koji/e ste poznavali/e, čitali/e i koristili/e zadnjih 12 godina. Razgovor nastavljamo dalje upravo ovdje.

 

BHIGF 2016: Finalni izvještaj

Drugi bh. Forum o upravljanju internetom održan je 21. 10. 2016. u Sarajevu po imenom “Bh. internet: Otvoren i siguran?”.

Download PDF

Bh. forum o upravljanju internetom (BH. IGF)

One World Platform, zajedno sa partnerima Regulatornom agencijom za komunikacije u Bosni i Hercegovini, organizovao je prvi  nacionalni forum o upravljanju internetom pod nazivom “INTERNET ZA SVE – Prilike i izazovi upravljanja internetom u Bosni i Hercegovini”. Forum je održan 1. oktobra u hotelu Bristol u Sarajevu.

Kako je bilo?

Digital Storytelling ili Digitalne priče

Kako tehnologija može imati drugačije boje i dimenzije pokazuju nam ove digitalne priče koje govore o hrabrosti i kreativnosti LGBT zajednice aktivista/kinja na Balkanu, kao i načina na koji su se kretali po okrutnim homofobičnim ugnjetavačkim prostorima i naposljetku pronalasku drugog doma i prihvatanja u LGBT zajednici.

Ženska posla

  Ženskaposla.ba je jedna od naših web stranica i prva je feministička web stranica u Bosni i Hercegovini. Otvorena je za sve neformalne grupe  individua, zainteresovanih za stvaranje feminističkog, otvorenog, alternativnog i nezavisnog, virtualno angažiranog medija.
Više

Banja Luka: Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT

Zadnji trening u sklopu projekta Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT, koji One World Platform sprovodi uz podršku Asocijacije za progresivne komunikacije (APC), održan je u Banjaluci, u periodu od 24. do 28. juna. Svjesni činjenice da IKT mogu pružiti neograničene mogućnosti za ekonomski razvoj i društveni angažman ovih žena koje pripadaju ranjivim kategorijama, cilj projekta je da ih pruži znanje, alate i vještine koje kasnije mogu koristiti u svrhu zapošljavanja ili samozapošljavanja . Pored ovog, održani su i treninzi u Sarajevu, u periodu od 22. do 26. aprila, kao i u Zenici, od 20. do 24. maja, za korisnice sigurne kuće “Medica”. Po planu po kojem je rađeno i na prethodnom treninzima, prva tri dana treninga polaznice su imale priliku da se upoznaju sa primjerima malih, kućnih biznisa u BiH, te kako takvi biznisi, odnosno kućne radinosti, mogu poboljšati kućni budžet ili čak postati dio stalnih stabilnih primanja. Osim dijela o poduzetništvu, polaznice su razgovarale i učile o brendiranju, logotipima i marketingu. Ideja treninga bila je da na kraju trećeg dana svaka ima logo, web stranicu/blog i stranicu na društvenoj mreži za svoj biznis. Kako bi se olakšao cjelokupan proces, uzimajući u obzir raznolikost grupe, korisnice nisu morale same osmisliti primamljivu ideju za biznis, već su kreirale logo na zajedničku temu: kino u mom gradu. Prvo im je dato da naprave logo za svoj kino (Kino Oscar, Kino Loonatic, Kino Kokice…), a zatim su napravljeni i blogovi na temu kina koristeći wordpress. Završna vježba trećeg dana je ponovo bila pravljenje loga i bloga na temu mode. Također, korisnice su naučile i kako da profesionalno komuniciraju putem e-maila,...

Poziv za učešće na treningu digitalne i integrisane bezbednosti

Platforma Jedan Svijet iz Sarajeva i Alternativni Centar za devojke iz Kruševca organizuju trening digitalne i integrisane bezbednosti  u Vrnjačkoj banji, u periodu od 8. do 12.jula 2019. godine. Trening se organizuje uz podršku Trag Fondacije. Naše organizacije su prepoznale potrebu da se implementira jedan ovakav trening nakon istraživanja koje smo sprovele 2018. godine a koje se ticalo rodno zasnovanog online nasilja. Braniteljice ljudskih prava su u velikoj mjeri izložene ovakvom nasilju, te je zaista važno zaštititi se od rizika koji postoje prilikom upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija, te naučiti neke od ključnih stvari koje im mogu pomoći da zaštite sebe i svoju privatnost na internetu. Trening će učesnicama pružiti alatke, savjete i preporuke o tome kako da djeluju u slučajevima online nasilja nad ženama. Sa druge strane, trening integrisane bezbjednosti ima za cilj da doprinese da braniteljice ljudskih prava nauče prepoznavati rizike i prijetnje s kojima se suočavaju kroz svoj rad i aktivizam, kako aktivizam utiče na njihove živote na ličnom, organizacionom i političkom nivou, te da pronađu strategije za suočavanje sa stresom i izgradnju otpornosti. Trening je namijenjen braniteljicama i aktivistkinjama za ljudska prava, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, koje su zainteresovane da saznaju više o digitalnoj i integrisanoj bezbjednosti. Ukoliko se prepoznajete u ovom opisu, imate svoj laptop i želite biti dio pokreta, prijavite se do 21. juna, 2019. Svi troškovi treninga su pokriveni. PRIJAVA NA...

The NewTimes: Borba protiv online rodno zasnovnog nasilja

Piše: Donah Mbabazi Prevela: Aida Salihović-Gušić U skladu sa temom „Smanjenje demokratskog prostora na internetu – mobilizacija za slobodan, otvoren i siguran internet“, Internet forum u Stockholmu, koji je održan prošle sedmice, bavio se nizom prepreka koje nastaju uz porast digitalnih trendova, a posebno korištenjem online platformi. Jedno od pitanja o kojima se razgovaralo bilo je „Preusmjeravanje terena ka rodno zasnovanom nasilju na internetu“. Tokom ove sesije, panelisti su otkrili kako su žene meta i tema cyberstalkinga, online uznemiravanja i prijetnji, ističući da, iako je ovaj oblik nasilja virtuelan, efekti su zastrašujući i stvarni. Uznemiravanje i zlostavljanje poprimaju nove oblike u online prostoru. U poređenju sa svojim muškim vršnjacima, djevojčice na internetu se suočavaju sa više prijetnji seksualnim nasiljem, više komentara o njihovom izgledu i ponašanju, i češće im se govori da ne pričaju i da imaju mišljenje. Istraživanje Plan Internationala pokazuje da su, kao što je to slučaj u offline svijetu, uznemiravanje i maltretiranje na internetu postali rodno orijentisani. Dok se mnogi mladi ljudi bore sa pritiscima društvenih mreža, u poređenju sa svojim muškim vršnjacima, djevojčice na internetu se suočavaju sa više pretnji seksualnim nasiljem. Šta stakeholderi rade u ovoj užasnoj situaciji? Jac sm Kee, menadžerica programa za ženska prava Asocijacije za progresivne komunikacije (APC), smatra da nekažnjavanje i nesankcionisanje ohrabruje ove situacije. Ova djela se apsolutno ne kažnjavaju, jer se neki počinioci kriju pod velom anonimnosti, te ih niko ne poznaje, kaže ona. Kee tvrdi da je online rodno zasnovano nasilje ogroman problem, ali je zaista teško uhvatiti njegovu vještinu i teksturu, jer se stalno mijenja, i kao taktika i kao tehnologija.  “Kako to definisati i kako osigurati...

Zenica: Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT

One World Platform trenutno sprovodi projekat Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT, uz podršku Asocijacije za progresivne komunikacije (APC). Svjesni činjenice da IKT mogu pružiti neograničene mogućnosti za ekonomski razvoj i društveni angažman ovih žena koje pripadaju ranjivim kategorijama, cilj projekta je da ih pruži znanje, alate i vještine koje kasnije mogu koristiti u svrhu zapošljavanja ili samozapošljavanja . Planirane su tri radionice/treninga, u trajanju od 5 dana, u različitim gradovima. Prvi trening je održan u Sarajevu, u periodu od 22. do 26. aprila, a drugi u Zenici, od 20. do 24. maja, za korisnice sigurne kuće “Medica”, u čijim se prostorijama i održao trening. Na treningu je učestvovalo 6 korisnica ove sigurne kuće. Po planu po kojem je rađeno i na prethodnom treningu u Sarajevu, prva tri dana treninga polaznice su imale priliku da se upoznaju sa primjerima malih, kućnih biznisa u BiH, te kako takvi biznisi, odnosno kućne radinosti, mogu poboljšati kućni budžet ili čak postati dio stalnih stabilnih primanja. Osim dijela o poduzetništvu, polaznice su razgovarale i učile o brendiranju, logotipima i marketingu. Ideja treninga bila je da na kraju trećeg dana svaka ima logo, web stranicu/blog i stranicu na društvenoj mreži za svoj biznis. Kako bi se olakšao cjelokupan proces, uzimajući u obzir raznolikost grupe, korisnice nisu morale same osmisliti primamljivu ideju za biznis, već su kreirale logo na zajedničku temu: kino u mom gradu. Prvo im je dato da naprave logo za svoj kino (Kino Oscar, Kino Loonatic, Kino Kokice…), a zatim su napravljeni i blogovi na temu kina koristeći wordpress. Završna vježba trećeg dana je ponovo bila pravljenje loga i bloga na...

Zaštita ličnih podataka širom svijeta: Konvencija 108+

Piše: Diego Naranjo Prevela: Aida Salihović-Gušić Skoro godinu dana nakon što je u Evropskoj uniji (EU) stupila na snagu Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR), često se postavlja pitanje o tome šta je to što bi druge države širom svijeta mogle učiniti da zaštite lične podatke svojih građana. Iako postoje države koje imaju zakone o zaštiti podataka, mnoge još uvijek nemaju te mehanizme ili imaju zakone koji su samo djelimično adekvatni. Potreba za globalnom zašitom podataka Imajući u vidu postojeće (i rastuće) tokove podataka, činjenica da postoje različiti stepeni zaštite podataka u različitim regijama predstavlja prijetnju onim zemljama i regijama koje su napredovale u svojim zakonodavstvima (kao što su EU, Urugvaj, Argentina i Japan). Harmonizacija je također ključna kako bi se osiguralo da su ovi zakoni jednako primjenljivi na sve, te da kompanije nemaju mogućnost da se uključe u “forum shopping” (kolokvijalni termin koji označava praksu da stranke koje imaju sudski postupak najvjerovatnije dobijaju povoljnu presudu). Trenutno, globalni standard za zaštitu podataka mogao bi biti ažurirana Konvencija 108 (“Konvencija 108+”). Ova Konvencija, iako je razvijena od strane Vijeća Evrope, može biti potpisana i ratificirana od strane bilo koje zemlje širom svijeta. Modernizovana Konvencija 108 donosi niz poboljšanja u odnosu na prethodni tekst: Svaki pojedinac je pod zaštitom, bez obzira na nacionalnost, sve dok je u nadležnosti jedna od strana koje su ratificirale Konvenciju. Ažuriraju se definicije, a opseg primjene zaštite podataka uključuje i automatsku i neautomatsku obradu ličnih podataka. Katalog osjetljivih podataka je proširen tako da uključuje genetičke i biometrijske podatke, kao i članstvo u sindikatima ili etničko porijeklo. Dodan je i zahtjev da se bez nepotrebnog odlaganja obavijesti...

Šta se može uraditi u cilju borbe protiv online nasilja nad ženama i devojkama?

  Izvor: CIPE Prevela: Aida Salihović-Gušić Živimo u eri informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), koje omogućavaju ljudima širom svijeta da se povežu, umrežavaju i razmjenjuju ideje na način koji prije nije bio moguć. To otvara beskrajne mogućnosti za komunikaciju, kao i nove opasnosti i izazove. Kao i u stvarnom svijetu, internet može biti nesigurno mjesto za žene i mlade djevojke. Cyber nasilje nad ženama i djevojkama je prilično nov fenomen koji postaje sve prisutniji. Može imati različite oblike, uključujući slanje agresivnih ili prijetećih e-poruka, tekstualnih poruka ili poruka na messengeru; dijeljenje ličnih fotografija i videozapisa bez pristanka; Internet trolanje; hakiranje; praćenje na internetu; itd. Broj korisnika/ca IKT-a se svake godine ubrzano povećava napredovanjem tehnologije, zbog čega je od ključnog značaja da se radi na podizanju svijeti u društvu o opasnostima cyber nasilja, da se zagovaraju političke reforme koje će doprinijeti stvaranju otvorenog i uključivog interneta, te da se u IKT svijetu pronađu odgovorni za štetan uticaj i širenje cyber nasilja. U Sjedinjenim Državama, i muškarci i žene doživljavaju uznemiravanje na internetu; Međutim, 57% odraslih koji su prijavili zlostavljanje na internetu su žene, u poređenju sa 43% muškaraca. U zemljama u razvoju, bezbjednosne pretnje i uznemiravanje spadaju u prvih pet prepreka vlasništvu mobilnih telefona kod žena. Asocijacija za progresivne komunikacije (APC) istražuje uticaj koji online rodno zasnovano nasilje može imati na žene, uključujući psihološku i emocionalnu traumu, oštećenje njihove reputacije i ekonomski gubitak zbog smanjenog učešća u online aktivnostima. Na primjer, mnoge žene preduzetnice žive u udaljenim ruralnim područjima, gde je pristup novcu uslovljen udaljenošću koju moraju da preći na putu do banke. U ovom slučaju, mobilno bankarstvo pomaže ženama da...

(H)Aktiviraj se!

Imaš inovativnu ideju za nas? Želiš podržati naše inicijative i projekte? Pišeš tekstove i smatraš da je savršen prostor za objavu naša platforma?

Kontaktiraj nas!