vale hvale pellizzer

vale hvale pellizzer

Izvršna direktorica

vale (uvijek početnim malim slovom u počast slavnoj bell hooks) je aktivistkinja, feministkinja, putnica, kvir osoba, blogerka i spisateljica.  1994. godine put je odvodi u Rijeku, Hrvatska, gdje je radila sa lokalnim ženskim organizacijama na projektima za zbrinjavanje raseljenih lica.  Ovo iskustvo je bila prekretnica da ostane na Zapadnom Balkanu kao koordinaatorica programa za zbrinjavanje raseljenih, a potom razvojnih programa na čitavoj regiji Balkana. Njene strasti koje uključuju politiku, aktivni otpor i internet su je vodile da gradi znanje i stiče prakse u oblastima zagovaranja, rodne ravnopravnosti, informaciono komunikacionih tehnologija i istraživanja. Kao aktivna korisnica i zagovornica FLOSS-a i CC-a, inicirala je program Digitalnih priča za transformaciju (DST) u jugoistočnoj Evropi, i moderirala program DST-a u Italiji i Pakistanu; doprinijela razvoju, lokalizaciji i implementaciji  obuke građana/ki po pitanju medija i IKT-a, zagovaračkog novinarstva i online sigurnosti.  Koautorica je Global Information Society Watch (2007-11) i European Social Watch (2009-10).  U slobodno vrijeme voli da usvaja nova znanja pa je tako pohađala programe: Internet Law program (2004); Gender Evaluation Methodology (GEM) 2008; Multistakeholder Diplomacy (2009), ICT policy, Internet Governance, e-Voting and e-Participation (Diplo Foundation 2010-11), e-Leadership, e-Inclusion 2010. Kao članica Žene Ženama (BiH), koordinirala je i bila mentorica u programu za ženske studije (2010-11). Trenutno služi pro-bono mandat kao zamjenica direktorice u izvršnom odboru  Association for Progressive Communication. Od 2013. godine članica je odbora u organizaciji AWID.

Dejan Georgievski

Dejan Georgievski

Glavni urednik

Dejan je rođen 1971. godine i prve godine svog života provodi je u rodnom graduSveti Nikole, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nakon što njegova potraga za rock i sportskom slavom propada, stječe diplomu iz Engleskog jezika i književnosti. Vođen je idejama globalne revolucije od najranijeg uzrasta, ali je nešto kasnije blago revidirao svoju viziju i postao dio demokratskih socijalista. Radio je za imperijalističke sile dugi niz godina, ali je uspješno pobjegao, i prešao u manje unosan, ali više zadovoljavajući život u građanskom sektoru novinarstva. Može se vidjeti na biciklu oko Skoplja i Sveti Nikole, ili u autu negdje po Balkanu. Živio je u Sarajevu nekoliko godina. Trenutno živi i radi u Skoplju, ali ne bi imao ništa protiv ponovne migracije, pod uslovom da postoji dobar razlog i dovoljno prostora za njegove gitare. Trenutno je predsjednik Centra za razvoj medija u Makedoniji.

Saradnici & Saradnice


 

Pero Cigelj, IT podrška Adnan Oruč, organizator događaja i logistike Hana Kevilj, dizajn Denis Šparavalo, dizajn i multimedija Amila Topčagić, trenerica iz oblasti IKT-a, digitalne sigurnosti i privatnosti

Sa kim smo radili/e?


 

Tokom godina, radili/e smo sa kreativnim, zanimljivim i iznimno talentovanim individuama iz sektora medija, IKT-a, civilnog društva, radili/e smo sa advokatima/cama, studentima/cama, umjetnicima/cama i ovim im se putem i zahvaljujemo:

Adanalić Elma, Ademi Edmond, Ajnadžić Mirza, Amiti Gjyulsime, Amiti Gyulsime, Andronik Filip, Ardita Ramizi, Bajbutović Zoja, Baljeta Azemina, Bečić Sabina, Bečić Sanjin, Bibanović Zoran, Bilić Darijan, Blaće Željko, Blagovčanin Srđan, Blerta Picari, Brkan Darko, Brkić Marko, Brkić Nermin, Bužo Sanjin, Čalkić Adnan, Čaušević Azra, Ćorović Adi, Ćorović Anastasija, Ćosić Elvira, Cutrupi Gilberto, Dedić Sabina, Dedić Samir, Delova Eleonora, Dizdarević Šejla, Dragić Renata, Dudić Selma, Dyrmishi Emiljan, Džaferagić Merim, Džano Anel, Fajković Vedran, Ferizović Emir, Ferizović Haris, Gabud Petar, Gluhić Hadžić Naida, Gojak Mirela, Gojak Sanela, Golub Igor, Grebo Lamija, Hadžihalilović Selma, Hadžiosmanović Zoran, Hajdarević Adnan, Hasić Minva, Herić Ajdin, Homarac Amer, Ibraj Luan, Ibrović Dženana, Ickova Eleonora, Isanović Elvir, Jandrić Robert, Janevski Damjan, Jovankin Aleksandra, Jovanović Jasmina, Jovanovic Ljupko, Kajić Denis, Karkelja Nejla, Kešetović Selma, Kozlo Mejra, Krešić Ivo, Kulenović Feđa,  Madacki Saša, Mahmutović Selma, Malesevic Melika, Međedović Dalida, Medunjanin Amira, Mešić Una, Mičić Tanja, Midžić Alma, Milutinović Marsela, Muhibić Sanela, Muslić Vildana, Mustajbegović Saida, Numanović Esma,  Obradović Hana, Olovčić Afan, Omeragić Jadranka, Oprhal Irma, Patalen Nikolina, Petrnijevic Marija, Petrusevska Jordanka, Pojskić Bakir, Popović Marija, Puhalo Srđan, Radetić Vesna, Radmilović Vladan, Redžić Neven, Redžović Sabina, Ristić Luka, Savić Aleksandar, Savić Marija, Šehić Maja, Šeper Alma, Šeper Leila, Šeta Azra, Ševo Ljiljana, Šiljak Zilka, Slater Dirk, Smiječanin Lejla, Šteta Belma, Stjepanovic Mladen, Stojanovkj Eleonora, Sućeska Samra, Tanković Adela, Tatić Alen, Telibečirević Alma, Tešić Ilija, Vasić Vladimir, Voštinić Predrag, Vučković Ivana, Vujić Slađan, Vuković Menil, Žabić Fikret, Zečević Ivana, Zečić Nedim