Dobrodošle i dobrodošli na Platformu Jedan Svijet!


Dobrodošli/e na platformu gdje vas pozivamo da sudjelujete, predlažete nove ideje, dajete komentare, uključite se u aktivnosti i podijelite naše priče. Pozivamo vas da se zajednički oprostimo sa OneWorldSEE  portalom koji/e ste poznavali/e, čitali/e i koristili/e zadnjih 12 godina. Razgovor nastavljamo dalje upravo ovdje.

 

BHIGF 2016: Finalni izvještaj

Drugi bh. Forum o upravljanju internetom održan je 21. 10. 2016. u Sarajevu po imenom “Bh. internet: Otvoren i siguran?”.

Download PDF

Bh. forum o upravljanju internetom (BH. IGF)

One World Platform, zajedno sa partnerima Regulatornom agencijom za komunikacije u Bosni i Hercegovini, organizovao je prvi  nacionalni forum o upravljanju internetom pod nazivom “INTERNET ZA SVE – Prilike i izazovi upravljanja internetom u Bosni i Hercegovini”. Forum je održan 1. oktobra u hotelu Bristol u Sarajevu.

Kako je bilo?

Digital Storytelling ili Digitalne priče

Kako tehnologija može imati drugačije boje i dimenzije pokazuju nam ove digitalne priče koje govore o hrabrosti i kreativnosti LGBT zajednice aktivista/kinja na Balkanu, kao i načina na koji su se kretali po okrutnim homofobičnim ugnjetavačkim prostorima i naposljetku pronalasku drugog doma i prihvatanja u LGBT zajednici.

Ženska posla

  Ženskaposla.ba je jedna od naših web stranica i prva je feministička web stranica u Bosni i Hercegovini. Otvorena je za sve neformalne grupe  individua, zainteresovanih za stvaranje feminističkog, otvorenog, alternativnog i nezavisnog, virtualno angažiranog medija.
Više

GISWatch 2017 – Nacionalne i regionalne incijative Foruma o upravljanju internetom

  One World Platform već dugi niz godina piše izvještaje za Bosnu i Hercegovinu u sklopu godišnjeg izvještaja Global Information Society Watch (GISWatch), platforme za kooperativno praćenje implementacije međunarodnih i nacionalnih obaveza vlada radi stvaranja inkluzivnog informatičkog društva. Tema za 2017.godinu je bila posvećena nacionalnim i regionalnim incijativama Foruma za upravljanje internetom (NRI). Naš fokus prilikom pisanja ovog izvještaja je bio nacionalni Forum o upravljanju internetom BHIGF koji predstavlja primarnu platformu za razgovor o pitanjima i izazovima upravljanja internetom u Bosni i Hercegovini. Specifičnost ovog foruma jeste upravo u njegovoj otvorenosti za sve koji su željni da doprinesu izgradnji dijaloga i postizanju konsenzusa u državi punoj političkih i etničkih podjela. Upravo civilno društvo drži balans između vlade, akademije i privatnog sektora, te ima vodeću ulogu u postizanju konsenzusa oko prioritetnih pitanja i potencijalnih rješenja. Saradnja između različitih interesnih strana, te promatranje iz različitih perspektiva nije bitno samo za oblast upravljanja internetom već za dobrobit društva generalno. Problem koji se pokazao kao prioritetan jeste problem digitalne pismenosti u našoj državi. Prema posljednjim podacima iz 2013. godine, više od 60% populacije je digitalno nepismeno. Izazovi informacione sigurnosti moraju se sagledati i šire od konteksta nacionalne sigurnosti, te se mora uključiti i pristup koji na listu prioriteta stavlja i digitalnu sigurnost svakog građana i građanke. O našoj i incijativama diljem svijeta možete pročitati nešto više...

BH forum o upravljanju internetom BHIGF 2017

Treći bosanskohhercegovački forum o internet upravljanju 2017 održan je 12.12.2017. u hotelu Europa u Sarajevu. Ovogodišnja tema foruma bila je “Učinak mreže: od infrastrukture do djece”. BH IG forum, ove godine, bio je podijeljen na tri panela; prvi panel bio je posvećen net neutalnosti , dok je drugi panel bio rezervisan za priču o oniline nasilju nad djecom. Na završnom dijelu foruma, na trećem panelu predstavljena su istraživanja, analize i dobre prakse iz zajednice. Razgovor u ovom dijelu foruma vođen je s naglaskom na nasilje počinjeno nad ženama putem informaciono-komunikacionih tehnologija. Infrastruktura: Internet exchange points – IXPs, net neutralnost Učesnici prvog panela bili su Saša Mrdović, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, Enes Halilović ispred Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC-a), Šadi Matar, savjetnik Minstra prometa i komunikacija BiH i Ševal Bećirević, tehnički direktor kompanije Telemach. Moderator panela je bio Dušan Stojičević ispred kompanije Gransy. U uvodnim napomenama jedne od organizatorica foruma, valentine pelizzer, direktorice OWP-a, istaknuto je da je internet najmaterijalnija stvar koja postoji, na šta ukazuje činjenica da je on sveprisutan u našim životima. Brojni izazovi s kojima se suočavamo u savremenom dobu ukazuju na stalnu potrebu za razvijanjem IT sektora. Ipak, jasno je da je bez infrastukture nemoguće bilo šta učiniti, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou. Činjenica da BiH nema svoj IXP važno je pitanje koje se nametnulo u središtu ove diskusije. Na samom početku panela bilo je bitno definirati važnost i korist IXP, te potencijalne prednosti i mane. Ovakav sistem bi trebao da donese smanjenje troškova, kao i povećanje brzine protoka informacija. Samim time, komunikacija između dva građana BiH koji koriste različite operatere, koji...

Upravljanje internetom & net neutralnost

Danas se na panelu “Upravljanje internetom 101” održanom u Networksu u Sarajevu razmijenilo mnogo zanimljivih i korisnih informacija. Znate li kojim sve podacima u vašem mobitelu pristupi aplikacija “Flashlight” u trenutku kada prihvatite uslove korištenja i krenete je instalirati? Panel je organizovan od strane One World Platform i predstavlja uvertiru za bosanskohercegovački forum o upravljanju internetom BHIGF, koji se održava 12.12.2017. u hotelu Europa u Sarajevu. Valida Hromadzić Priču o net neutralnosti, diskusijom sa studentima/cama, otvorila je Valida Hromadžić, projekt-koordinatorica iz OWP-a. SOFTVERSKE KOMPANIJE I BIT ALIJANSA Prvi na agendi panela bio je Armin Talić iz BIT alijanse koji se upoznao sa učesnicima_cama i predstavio rad Alijanse. Sa studentima_cama je razgovarao o uvozu i izvozu softverskih rješenja iz kompanija u BiH. Talić je govorio i o važnosti skill-oriented studija, te o deficitu kada je riječ o zanimanju developera na našim prostorima. Armin Talić Sa studentima je podijelio i informacije o grantovima za zapošljavanje, BIT labovima, te istakao kako nakon BIT obuka 85% ljudi bude zapošljivo i spremno za rad u sfotverskim kompanijama. Važna informacija za sve prisutne bila je i da se trenutno na tržištu rada u IT industriji zapošljava sve više žena, te da u nekim većim kompanijama važan postotak zaposlenih među top menadžmentom čine upravo žene. U Bosni i Hercegovini trenutno nedostaje 6000 developera. FEMINISTIČKI INTERNET valentina hvale pellizer direktorica OWP-a,  razgovor je započela pričom o feminističkim principima interneta. Tranzicija, tehnologija, žene u IT industriji; seksizam i mačizam  su bile važne teme o kojima je govorila Pellizer. valentina pellizer Bitne tačke koje su spomenute tokom ove prezentacije  tiču se same definicije feminizma, pogotovo u kontekstu IT sektora, gdje je na  globalnom nivou uočen problem nedovoljnog zapošljavanja žena i njihovog jednakog prisustva  u sektoru. Sudeći prema brojnim podacima, kao i onima iz Popisa stanovništva 2013. godine  (koji ukazuje na porazne podatke kada je u pitanju digitalna pismenost mlađeg dijela ženskog  stanovništva), utjecaj patrijarhalnog sistema je još uvijek prisutan. Kada je riječ o pojmu  feminizma, istaknut je intersekcionalni pristup feminizmu, koji prepoznaje višestruke oblike  opresije i stoga zagovara sveobuhvatni pristup, koji bi se fokusirao na presijek više različitih  identiteta. Slijedom toga, feministički internet za cilj ima osnaživanje što većeg broja žena i  queer osoba u potpunom ostavarivanju svih njihovih prava, uključujući i prava na internetu.  Bazira sa na pet feminističkih principa interneta, koji su objašnjeni tokom izlaganja.  Ako je pristup seksistički...

BEŽIČNO – NEVIDLJIVO, A BOLNO

“BEŽIČNO-NEVIDLJIVO, A BOLNO” jeste naziv kampanje čiji je fokus zaustavljanje nasilja nad ženamu Krivičnog zakona FBiH radi stvaranja zakonodavnog okvira za sankcionisanje osoba koje vrše kra i djecom putem Interneta i tehnologije, a organizirana je u sklopu Incijative za izmjenu i dopunivična djela putem informaciono-komunikacionih tehnologija. Incijativu je pokrenuo Centar ženskih prava iz Zenice. Formirana je ekspertna radna grupa koju su činili/e Udruženje žena sudija u BiH, i eksperti/ce: Džumhur Jasminka – Ombudsmenka BiH; Zahiragić Adisa – sutkinja Kantonalnog suda Sarajevo; Maličbegović Enes – sudija Kantonalnog suda Zenica; Begić Jasmina – sutkinja Vrhovnog suda FBIH; Hadžiomerović-Muftić Hajrija – federalna tužiteljica; Glavaš Nedeljko – predstavnik MUP ZDK; Korajlić Nedžad – dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.   Tim povodom organizirali smo neformalno druženje na kojem smo okupile članice radne grupe koja je radila na prijedlogu teksta Nacrta za izmjenu i dopunu Krivičnog zakona FBiH, Amru Bećirović iz Centra ženskih prava i kantonalnu sutkinju Adisu Zahiragić, novinarke i članice tima One World Platform. Razgovarale smo o svim izazovima sa kojim su se susrele prilikom rada, ali sljedećim koracima.   Online nasilje je relativno nova forma nasilja kojoj se ne pridaje dovoljno pažnje. Kao i u slučaju drugih oblika nasilja, o online nasilju se ne priča. Centar ženskih prava je pružio 2168 pravnih usluga, od kojih je 68,54 posto bilo u oblasti porodičnog prava. Za 20 mjeseci nasilje putem Interneta i mobilne telefonije doživjelo je ukupno 1.201 klijentica ili 55,40 posto. U periodu od pet godina, zaključno s 2015., na SOS telefon Fondacije udružene žene Banjaluke zaprimljeno je 3360 SOS poziva od čega je 1820 sadržalo neku od prijetnji putem...

10 years of movement “Take back the tech” Bosnia and Herzegovina

During the „16 Day of activism“ One World Platform is celebrating its 10. birthday with “Take back the Tech” campaign. All these years we were fighting against gender-based violence and we were emphasizing campaign “16 days of activism” because we were and we are part of something bigger when it comes about it. We were “pars pro toto”, a part (taken) for the whole. All these years we were creating with TBBT, for TBBT and for all of us. Each year, we created some content, whether it was just stickers and/or rollouts with motivating messages and women on the cover, but we have selected the most interesting ones in this review. Materials that we have used in the campaign Take back the tech is global online campaign whose primary purpose is calling users of informational and communicational technologies, especially women and girls, to take back the tech, and throughout this process, to demand and achieve the right to define, approach, use and shape ICT. Ten years with Take Back the Tech brought many different experiences from different spheres of action. Throughout the years, we exchanged knowledge, experiences, personal and public stories, we were working, supporting one another and creating a history. When we started the campaign, our goal was to involve as many civil society stakeholders as possible, especially girls and women, to think about the issue of violence in ICT in its broadest context. This goal remains the same even today, but our modes of action and the way we approach the problem of gender-based violence (through ICT) has changed . We have met many activists new friends...

10 godina pokreta “Preuzmimo kontrolu nad tehnologijom” u BiH

Povodom 16 dana aktivizma[1] One World Platform[2] (OWP) i zenskaposla.ba ove godine slave svoj 10-ti rođendan uz kampanju Take back the Tech . Svih ovih godina mi smo se borilie protiv rodno-zasnovanog nasilja i poseban akcenat stavljale na 16 dana aktivizma jer smo tada bilie dio nečega većeg. Bilie smo dio za cjelinu. Svih ovih godina mi smo stvaralie uz TBTT, za TBBT i za sve nas.Svake godine mi smo stvaralie i kreiralie neki sadržaj, bilo da su to samo stikeri i/ili rokovnici sa motivirajućim porukama i ženama na naslonivama, ali smo u ovom pregledu odabralie one najzanimljivije. Take Back Tech (TBTT) je globalna online kampanja koja poziva korisnike/ice informacijskih i komunikacijskih tehnologija, posebno žene i djevojke, da povrate kontrolu nad tehnologijom, te da tokom procesa, zahtijevaju i ostvare pravo, da definiraju, pristupaju, koriste i oblikuju   IKT[3]. Deset godina uz Take back the Tech sa sobom je donijelo mnogo različitih iskustava iz različitih sfera djelovanja. Tokom godina razmjenjivali smo znanje, iskustva, priče, one lične i javne, radilie smo, podržavalie jednie druge i stvaralie historiju. Kada smo započelie kampanju naš cilj je bio uključiti što više sudionika civilnog društva, a posebno djevojaka i žena, da razmisle o problemu nasilja u IKT-u u njegovom najširem kontekstu. Taj cilj se ni danas nije promijenio. Mijenjali su se samo naši načini djelovanja, odnosno pristupi problemu rodno- zasnovanog nasilja (putem IKT). Svake godine smo bilie dio TBBT na neki način. Upoznali smo mnogo aktivista/ica, novih prijatelja/ica kojie s nama dijele strast akcije u borbi protiv (online) nasilja. Sarađivalie smo sa udruženjima, zajednicama, fondacijama i pojedincima/kama. Prvo pitanje koje smo postavilie sebi i svojim ciljnim...

(H)Aktiviraj se!

Imaš inovativnu ideju za nas? Želiš podržati naše inicijative i projekte? Pišeš tekstove i smatraš da je savršen prostor za objavu naša platforma?

Kontaktiraj nas!