16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

1 od 3 žene iskuse rodno zasnovano nasilje tokom svog života. Jedna od 10 žena u Evropskoj Uniji prijavi da je iskusila online uznemiravanje nakon svoje 15. godine.

Manje od 40 procenata žena koje prežive nasilje traže pomoć bilo kakve vrste. Samo 10 posto žena traži pomoć u zvaničnim institucijama.

Nakon godina naglašavanja da su prava žena zapravo ljudska prava, nasilje nad ženama je i dalje previše često prihvaćeno i nedovoljno prijavljeno.

  1. godine započela je međunarodna kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koju je koordinisao Centar za globalno liderstvo žena.

Cilj? Povećati svijest o nesrazmjernim nivoima nasilja sa kojima se suočavaju žene i djevojke, okončati sve oblike diskriminacije žena i okončati nekažnjavanje nasilja nad ženama, radi potpune odgovornosti.

27 godina kasnije, “16 dana aktivizma” je najšire priznata i najduža kampanja za prava žena širom svijeta. Od 25. novembra (Međunarodni dan za eliminaciju nasilja nad ženama) do 10. decembra (Dan ljudskih prava), kampanju sprovodi preko 6.000 organizacija u 187 zemalja širom svijeta.

U One World Platform-u, mi vjerujemo da tehnologija ima nevjerovatnu moć u krearianju jednakosti u svijetu, a još i veću kada je u pitanju osnaživanje djevojaka i žena.

Kalendaru aktivnosti kampanje “16 dana aktivizma” u Bosni i Hercegovini možete pristupiti ovdje:

2018-Kalendar-aktivnosti-Kampanja-16-dana-aktivizma-protiv-rodnog-nasilja-Bosna-i-Hercegovina

lida@oneworldplatform.net'

Related Posts

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares