AKCIONI KORACI: DECENIJA ZAGOVARANJA CIVILNOG DRUŠTVA U INFORMACIONOM DRUŠTVU – Pregled osnovnih informacija o izvještajima iz različitih država Globalnog informacionog društva (GISWatch)

Asocijacija za progresivne komunikacije (APC) je objavila izvještaj u kojem se bavi decenijom zagovaranja civilnog društva u informacionom društvu. Ovaj izvještaj predstavlja pregled osnovnih informacija o izvještajima iz različitih država Globalnog informacionog društva (GISWatch), u periodu od 2007 do 2017. Svake godine, One World Platform je učestvovao u izradi izvještaja za Bosnu i Hercegovinu, i time dao svoj doprinos godišnjim izvještajima, kao i ovoj publikaciji.

Svrha ovog pregleda bila je da se da osvrt na proteklih deset godina ovih izveštaja od strane Globalnog informacionog društva i da se pokušaju identificirati trendovi u pogledu civilnog društva o tome šta je potrebno učiniti kako bi se stvorilo informaciono društvo koje je usmjereno na ljude. Period analize je bio nešto više od jedne decenije: 2007-2017, tokom kojeg je svake godine objavljen izvještaj GISWatch-a, što ukupno čini 11 globalnih izvještaja. Tokom ovog perioda, objavljeno je 510 izvještaja koji pokrivaju 97 zemalja i koji predstavljaju značajan zapis aktivizma civilnog društva o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (IKT) i internet pravima. Autori su predložili i preko 1.900 preporuka zagovaranja, koji su za ove potrebe nazvani “akcioni koraci”.

Ipak, ova publikacija nije analiza sadržaja konkretnih “koraka akcije”. Umjesto toga, ovdje se pokušava odgovoriti na pitanje: Gdje ima najviše prostora za promjene? Odgovarajući na ovo pitanje, nudi se refleksija o vrstama mobilizacionih alata, mehanizama i metodologija koje civilno društvo preferira u određenim kontekstima kako bi se došlo do ključnih promjena.  Treba imati na umu da ovi “akcioni koraci” ne mogu uvijek biti poduzeti od strane civilnog društva, te samim tim neki izvještaji nude i opcije šta bi to vlade mogle uraditi po ovom pitanju. Ipak, jako je korisno vidjeti, na kraju krajeva, šta to civilno društvo može, te još jednom pokazati njihov značaj, snagu i sposobnosti.

Svake godine, GISWatch je imao specifičnu temu za slanje izvještaja, i to ovim redoslijedom:

2007 – Učešće

2008 – Pristup infrastrukturi

2009 – Pristup znanju i informacijama: Unaprijeđenje ljudskih prava i demokratije

2010 – IKT i ekološka održivost

2011 – Internet prava i demokratizacija: Sloboda izražavanja i okupljanja online

2012 – Internet i korupcija: Transparentnost i odgovornost online

2013 – Ženska prava, rod i IKT

2014 – Komunikacijski nadzor u digitalnom dobu

2015 – Seksualna prava i internet

2016 – Ekonomska, socijalna i kulturna prava i internet

2017 – Inicijative nacionalnih i regionalnih Foruma o upravljanju internetom

Ovi izvještaji su ovom publikacijom objedinjeni, te ih možete čitati uz sažetak odabranih tema iz različitih država i pregled “akcionih koraka” poduzetih od strane civilnog društva. Ipak, na ovu publikaciju treba gledati kao na tačku u kojoj sve počinje. Aktivistima/cama bi ista trebala koristiti kao alatka za kreiranje budućih strategija. Publikaciju možete naći na sljedećem linku.

Piše: Aida Salihović

lida@oneworldplatform.net'

Related Posts

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares