Banja Luka: Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT

Zadnji trening u sklopu projekta Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT, koji One World Platform sprovodi uz podršku Asocijacije za progresivne komunikacije (APC), održan je u Banjaluci, u periodu od 24. do 28. juna. Svjesni činjenice da IKT mogu pružiti neograničene mogućnosti za ekonomski razvoj i društveni angažman ovih žena koje pripadaju ranjivim kategorijama, cilj projekta je da ih pruži znanje, alate i vještine koje kasnije mogu koristiti u svrhu zapošljavanja ili samozapošljavanja . Pored ovog, održani su i treninzi u Sarajevu, u periodu od 22. do 26. aprila, kao i u Zenici, od 20. do 24. maja, za korisnice sigurne kuće “Medica”.

Po planu po kojem je rađeno i na prethodnom treninzima, prva tri dana treninga polaznice su imale priliku da se upoznaju sa primjerima malih, kućnih biznisa u BiH, te kako takvi biznisi, odnosno kućne radinosti, mogu poboljšati kućni budžet ili čak postati dio stalnih stabilnih primanja. Osim dijela o poduzetništvu, polaznice su razgovarale i učile o brendiranju, logotipima i marketingu. Ideja treninga bila je da na kraju trećeg dana svaka ima logo, web stranicu/blog i stranicu na društvenoj mreži za svoj biznis.

Kako bi se olakšao cjelokupan proces, uzimajući u obzir raznolikost grupe, korisnice nisu morale same osmisliti primamljivu ideju za biznis, već su kreirale logo na zajedničku temu: kino u mom gradu. Prvo im je dato da naprave logo za svoj kino (Kino Oscar, Kino Loonatic, Kino Kokice…), a zatim su napravljeni i blogovi na temu kina koristeći wordpress. Završna vježba trećeg dana je ponovo bila pravljenje loga i bloga na temu mode. Također, korisnice su naučile i kako da profesionalno komuniciraju putem e-maila, te kako da urede word dokument.

Zadnja dva dana treninga su bila rezervisana za učenje o pojavi online nasilja, te usvajanje znanja i vještina o tome kako se zaštiti na ineternetu i kako sačuvati svoje podatke. Kroz ovaj dio treninga smo na najjednostavniji način pokušale pojasniti kakve to podatke ostavljamo na internetu, gdje oni mogu završtiti, ko sve može vidjeti naše objave na Facebooku, koliko su jake naše lozinke, te koliko je sigurno naše pretraživanje. Kroz upoznavanje sa opcijama, “trikovima”, kao i programima, naše polaznice su usvojile osnove bezbjednosti na internetu, što je i bio cilj ovog dijela.

Prednosti osnaživanja žena, a posebno žena u ovakvim situacijama su mnogobrojne. Sticanje novih znanja i vještina im može pomoći da uđu na tržište rada i ponovo steknu osjećaj vlastite vrijednosti, dajući im motivaciju i sposobnost da se pokrenu. Ove žene mogu i trebaju promovisati potrebu da žene budu osnažene i da učestvuju u društvenim i ekonomskim pitanjima u široj zajednici BiH. Zbog toga čvrsto vjerujemo da im znanje o IKT-u može pomoći da postignu dugoročne i pozitivne rezultate.

lida@oneworldplatform.net'

Related Posts

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares