Banja Luka: Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT

Banja Luka: Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT Zadnji trening u sklopu projekta Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT, koji One World Platform sprovodi uz podršku Asocijacije za progresivne komunikacije (APC), održan je u Banjaluci, u periodu od 24. do 28. juna. Svjesni činjenice da IKT mogu pružiti neograničene mogućnosti za ekonomski razvoj i društveni angažman ovih žena koje pripadaju ranjivim kategorijama, cilj projekta je da ih pruži znanje, alate i vještine koje kasnije mogu koristiti u svrhu zapošljavanja ili samozapošljavanja . Pored ovog, održani su i treninzi u Sarajevu, u periodu od 22. do 26. aprila, kao i u Zenici, od 20. do 24. maja, za korisnice sigurne kuće “Medica”. Po planu po kojem je rađeno i na prethodnom treninzima, prva tri dana treninga polaznice su imale priliku da se upoznaju sa primjerima malih, kućnih biznisa u BiH, te kako takvi biznisi, odnosno kućne radinosti, mogu poboljšati kućni budžet ili čak postati dio stalnih stabilnih primanja. Osim dijela o poduzetništvu, polaznice su razgovarale i učile o brendiranju, logotipima i marketingu. Ideja treninga bila je da na kraju trećeg dana svaka ima logo, web stranicu/blog i stranicu na društvenoj mreži za svoj biznis. Kako bi se olakšao cjelokupan proces, uzimajući u obzir raznolikost grupe, korisnice nisu morale same osmisliti primamljivu ideju za biznis, već su kreirale logo na zajedničku temu: kino u mom gradu. Prvo im je dato da naprave logo za svoj kino (Kino Oscar, Kino Loonatic, Kino Kokice…), a zatim su napravljeni i blogovi na temu kina koristeći wordpress. Završna vježba trećeg dana je ponovo bila pravljenje loga i bloga na temu mode. Također, korisnice su naučile i kako da profesionalno komuniciraju putem e-maila,...

Poziv za učešće na treningu digitalne i integrisane bezbednosti

Poziv za učešće na treningu digitalne i integrisane bezbednosti Platforma Jedan Svijet iz Sarajeva i Alternativni Centar za devojke iz Kruševca organizuju trening digitalne i integrisane bezbednosti  u Vrnjačkoj banji, u periodu od 8. do 12.jula 2019. godine. Trening se organizuje uz podršku Trag Fondacije. Naše organizacije su prepoznale potrebu da se implementira jedan ovakav trening nakon istraživanja koje smo sprovele 2018. godine a koje se ticalo rodno zasnovanog online nasilja. Braniteljice ljudskih prava su u velikoj mjeri izložene ovakvom nasilju, te je zaista važno zaštititi se od rizika koji postoje prilikom upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija, te naučiti neke od ključnih stvari koje im mogu pomoći da zaštite sebe i svoju privatnost na internetu. Trening će učesnicama pružiti alatke, savjete i preporuke o tome kako da djeluju u slučajevima online nasilja nad ženama. Sa druge strane, trening integrisane bezbjednosti ima za cilj da doprinese da braniteljice ljudskih prava nauče prepoznavati rizike i prijetnje s kojima se suočavaju kroz svoj rad i aktivizam, kako aktivizam utiče na njihove živote na ličnom, organizacionom i političkom nivou, te da pronađu strategije za suočavanje sa stresom i izgradnju otpornosti. Trening je namijenjen braniteljicama i aktivistkinjama za ljudska prava, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, koje su zainteresovane da saznaju više o digitalnoj i integrisanoj bezbjednosti. Ukoliko se prepoznajete u ovom opisu, imate svoj laptop i želite biti dio pokreta, prijavite se do 21. juna, 2019. Svi troškovi treninga su pokriveni. PRIJAVA NA...

The NewTimes: Borba protiv online rodno zasnovnog nasilja

The NewTimes: Borba protiv online rodno zasnovnog nasilja Piše: Donah Mbabazi Prevela: Aida Salihović-Gušić U skladu sa temom „Smanjenje demokratskog prostora na internetu – mobilizacija za slobodan, otvoren i siguran internet“, Internet forum u Stockholmu, koji je održan prošle sedmice, bavio se nizom prepreka koje nastaju uz porast digitalnih trendova, a posebno korištenjem online platformi. Jedno od pitanja o kojima se razgovaralo bilo je „Preusmjeravanje terena ka rodno zasnovanom nasilju na internetu“. Tokom ove sesije, panelisti su otkrili kako su žene meta i tema cyberstalkinga, online uznemiravanja i prijetnji, ističući da, iako je ovaj oblik nasilja virtuelan, efekti su zastrašujući i stvarni. Uznemiravanje i zlostavljanje poprimaju nove oblike u online prostoru. U poređenju sa svojim muškim vršnjacima, djevojčice na internetu se suočavaju sa više prijetnji seksualnim nasiljem, više komentara o njihovom izgledu i ponašanju, i češće im se govori da ne pričaju i da imaju mišljenje. Istraživanje Plan Internationala pokazuje da su, kao što je to slučaj u offline svijetu, uznemiravanje i maltretiranje na internetu postali rodno orijentisani. Dok se mnogi mladi ljudi bore sa pritiscima društvenih mreža, u poređenju sa svojim muškim vršnjacima, djevojčice na internetu se suočavaju sa više pretnji seksualnim nasiljem. Šta stakeholderi rade u ovoj užasnoj situaciji? Jac sm Kee, menadžerica programa za ženska prava Asocijacije za progresivne komunikacije (APC), smatra da nekažnjavanje i nesankcionisanje ohrabruje ove situacije. Ova djela se apsolutno ne kažnjavaju, jer se neki počinioci kriju pod velom anonimnosti, te ih niko ne poznaje, kaže ona. Kee tvrdi da je online rodno zasnovano nasilje ogroman problem, ali je zaista teško uhvatiti njegovu vještinu i teksturu, jer se stalno mijenja, i kao taktika i kao tehnologija.  “Kako to definisati i kako osigurati...

Zenica: Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT

Zenica: Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT One World Platform trenutno sprovodi projekat Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT, uz podršku Asocijacije za progresivne komunikacije (APC). Svjesni činjenice da IKT mogu pružiti neograničene mogućnosti za ekonomski razvoj i društveni angažman ovih žena koje pripadaju ranjivim kategorijama, cilj projekta je da ih pruži znanje, alate i vještine koje kasnije mogu koristiti u svrhu zapošljavanja ili samozapošljavanja . Planirane su tri radionice/treninga, u trajanju od 5 dana, u različitim gradovima. Prvi trening je održan u Sarajevu, u periodu od 22. do 26. aprila, a drugi u Zenici, od 20. do 24. maja, za korisnice sigurne kuće “Medica”, u čijim se prostorijama i održao trening. Na treningu je učestvovalo 6 korisnica ove sigurne kuće. Po planu po kojem je rađeno i na prethodnom treningu u Sarajevu, prva tri dana treninga polaznice su imale priliku da se upoznaju sa primjerima malih, kućnih biznisa u BiH, te kako takvi biznisi, odnosno kućne radinosti, mogu poboljšati kućni budžet ili čak postati dio stalnih stabilnih primanja. Osim dijela o poduzetništvu, polaznice su razgovarale i učile o brendiranju, logotipima i marketingu. Ideja treninga bila je da na kraju trećeg dana svaka ima logo, web stranicu/blog i stranicu na društvenoj mreži za svoj biznis. Kako bi se olakšao cjelokupan proces, uzimajući u obzir raznolikost grupe, korisnice nisu morale same osmisliti primamljivu ideju za biznis, već su kreirale logo na zajedničku temu: kino u mom gradu. Prvo im je dato da naprave logo za svoj kino (Kino Oscar, Kino Loonatic, Kino Kokice…), a zatim su napravljeni i blogovi na temu kina koristeći wordpress. Završna vježba trećeg dana je ponovo bila pravljenje loga i bloga na...

Šta se može uraditi u cilju borbe protiv online nasilja nad ženama i devojkama?

Šta se može uraditi u cilju borbe protiv online nasilja nad ženama i devojkama?   Izvor: CIPE Prevela: Aida Salihović-Gušić Živimo u eri informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), koje omogućavaju ljudima širom svijeta da se povežu, umrežavaju i razmjenjuju ideje na način koji prije nije bio moguć. To otvara beskrajne mogućnosti za komunikaciju, kao i nove opasnosti i izazove. Kao i u stvarnom svijetu, internet može biti nesigurno mjesto za žene i mlade djevojke. Cyber nasilje nad ženama i djevojkama je prilično nov fenomen koji postaje sve prisutniji. Može imati različite oblike, uključujući slanje agresivnih ili prijetećih e-poruka, tekstualnih poruka ili poruka na messengeru; dijeljenje ličnih fotografija i videozapisa bez pristanka; Internet trolanje; hakiranje; praćenje na internetu; itd. Broj korisnika/ca IKT-a se svake godine ubrzano povećava napredovanjem tehnologije, zbog čega je od ključnog značaja da se radi na podizanju svijeti u društvu o opasnostima cyber nasilja, da se zagovaraju političke reforme koje će doprinijeti stvaranju otvorenog i uključivog interneta, te da se u IKT svijetu pronađu odgovorni za štetan uticaj i širenje cyber nasilja. U Sjedinjenim Državama, i muškarci i žene doživljavaju uznemiravanje na internetu; Međutim, 57% odraslih koji su prijavili zlostavljanje na internetu su žene, u poređenju sa 43% muškaraca. U zemljama u razvoju, bezbjednosne pretnje i uznemiravanje spadaju u prvih pet prepreka vlasništvu mobilnih telefona kod žena. Asocijacija za progresivne komunikacije (APC) istražuje uticaj koji online rodno zasnovano nasilje može imati na žene, uključujući psihološku i emocionalnu traumu, oštećenje njihove reputacije i ekonomski gubitak zbog smanjenog učešća u online aktivnostima. Na primjer, mnoge žene preduzetnice žive u udaljenim ruralnim područjima, gde je pristup novcu uslovljen udaljenošću koju moraju da preći na putu do banke. U ovom slučaju, mobilno bankarstvo pomaže ženama da...

Sarajevo: Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT

Sarajevo: Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT One World Platform trenutno sprovodi projekat Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT, uz podršku Asocijacije za progresivne komunikacije (APC). Svjesni činjenice da IKT mogu pružiti neograničene mogućnosti za ekonomski razvoj i društveni angažman ovih žena koje pripadaju ranjivim kategorijama, cilj projekta je da ih pruži znanje, alate i vještine koje kasnije mogu koristiti u svrhu zapošljavanja ili samozapošljavanja . Planirane su tri radionice/treninga, u trajanju od 5 dana, u različitim gradovima, a prvi je već održan u Sarajevu, u periodu od 22. do 26. aprila. Na treningu je učestvovalo 6 korisnica ove sigurne kuće. Prva tri dana treninga polaznice su imale priliku da se upoznaju sa primjerima malih, kućnih biznisa u BiH, te kako takvi biznisi, odnosno kućne radinosti, mogu poboljšati kućni budžet ili čak postati dio stalnih stabilnih primanja. Osim dijela o poduzetništvu, polaznice su razgovarale i učile o brendiranju, logotipima i marketingu. Ideja treninga bila je da na kraju trećeg dana svaka ima logo, web stranicu/blog i stranicu na društvenoj mreži za svoj biznis. Ovaj dio treninga je zapravo imao za cilj da polaznice kroz svoje vještine osmisle primamljivu ideju za biznis i učine je konkurentnom na tržištu. Neke su odabrale da je to izrada nakita, neke pravljenje kolača, dok su neke imale ideju o pravljenju platformi za izvještavanje o rodno-zasnovanom nasilju. Nakon osmišljene ideje zajedno sa trenericom su krenule sa procesom izrade loga. Nakon što su osmislile i logo za svoju biznis-ideju napravile su wordpress blog preko kojeg su plasirale svoje proizvode i usluge, a na kraju i Facebook stranicu, te su i učile o marketingu na društvenim mrežama. Zadnja dva dana treninga su bila...