We believe that Internet rights are Human rights


The Internet is a media, a tool, a space but most of all it is a HUMAN RIGHT that each and everyone need to enjoy everywhere. We explore the intersection of Internet rights and human rights, globally and locally. We talk and advocate for anonymity, privacy, affordable access, alternatives to copy right. We promote a feminist Internet and many more issues.

Promocija publikacije „Feministički principi Interneta: Bosna i Hercegovina i regija“

  U Sarajevu je 3. decembra održana promocija publikacije „Feministički principi interneta: Bosna i Hercegovina i regija“, koju je za One World Platform, a uz podršku Asocijacije za progresivne komunikacije, napisala Erna Ključić, urednica portala Ženska posla i saradnica iz Tuzle. Promociji je prisustvovalo 15 aktivistkinja iz raznih organizacija za ženska ljudska prava iz Bosne i Hercegovine, a otpočeta je predstavljanjem i vrlo jednostavnim pitanjem: „Koliko je Internet bitan za vaš aktivizam“? Kada je ustanovljeno da je Internet već neko vrijeme ključni faktor, kako u aktivizmu, tako i u privatnom životu, otvorila se i prilika da se produbi diskusija o feminističkom internetu. Pa, šta su to feministički principi interneta i kako su oni nastali? To je zapravo jedan određen broj principa, odnosno načela, koji promovišu žene i queer osobe na internetu. Asocijacija za progresivne komunikacije (APC) je 2014. godine u Maleziji pozvala 50 predstavnika/ca različitih organizacija, gdje se formiralo prvih 15 principa. Kroz godine su principi rasli i mijenjali se, da bi se broj do danas povećao na 17, iako ni to ne mora biti konačna cifra. Svi ovi principi su podijeljeni u 5 kategorija i to: Pristup Pokreti i javno učešće Ekonomija Izražavanje Djelatnost Principi su nastali iz potrebe da se ukaže na jednaku potrebu uživanja interneta i za žene i za queer osobe, te na potrebu izjednačavanja prava sa muškarcima, jer se čini da se patrijarhat iz offline prostora samo prenio na online prostor. Publikacija predstavlja zbirku tekstova koji su izlazili od maja ove godine, do decembra, i tu se nalaze podaci iz Bosne i Hercegovine i regije, bar oni koji su bili dostupni. Međutim, kod nekih...

Karneval sadržaja feminističkog interneta

Dana 4. i 5. decembra, 2018. godine, kao dio kampanje Preuzmi kontrolu nad tehnologijom (Take Back the Tech), te radi podrške 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, Asocijacija za progresivne komunikacije (APC) će održati Karneval saržaja (Content Carnival), u trajanju od dva dana. Cilj je da se proširi kolektivno znanje, kao i razmjena priča, kako bi se stranica Feminističkih principa Interneta popunilia raznovrsnim glasovima, perspektivama i svježim i relevantnim resursima, koji mogu proširiti razgovor i produbiti razumevanje FPI-a. Nadamo se da ćete nam se pridružiti! Šta je ono što tražimo: Članci, blogovi, video materijali, podcast-i, knjige, prezentacije, događaji, infografike, web stranice – bilo koji materijali koji mogu unaprijediti razumijevanje i vizualizaciju FPI Vaše lično iskustvo sa bilo kojim od feminističkih principa: price zašto je bilo koji od njih važan za vaš aktivizam i/ili za zajednicu, ili zašto se postovjećujete za određenim principom Sve iznad rečeno na bilo kojem jeziku Prijevod FPI na druge jezike Doprinesite svojim linkovima i kratkim opisima o svojim izvorima i/ili kako oni ilustruju jedan ili više feminističkih principa interneta Imate neke druge ideje? Pošaljite nam ih emailom na feministinternet@apcwomen.org Kako se možete priključiti: Pridružite se online na feministinternet.org u bilo koje vrijeme, počevši od UTC 00:00, 4. Decembra, u trajanju do UTC 23:00, 5. Decembra. Pridružite se na naš interaktivni prostor za druženje   na Jitsi-u, da zajedno dijelimo, pričamo i slušamo Provjerite kako možete doprinijeti različitim izvorima  nekom od feminističkih principa Možete izabrati koji god princip želite, ali ako vam treba pomoć, ovo su neki od principa koji bi se mogli unaprijediti: Anonimnost Djeca Upravljanje Otpor Informacije Također, možete poslati sve druge relevantne materijale na feministinternet@apcwomen.org Svaki...

Upravljanje internetom, odgovornost i ljudska prava

Piše: Emilie di Grazia Prevela: Aida Salihović U Fondaciji One World Platform, mi vjerujemo da je internet medij, alat, mjesto, ali prije svega, LJUDSKO PRAVO koje bi svako trebao uživati bilo gdje. Mi istražujemo intersekciju internet prava i ljudskih prava, kako globalno, tako i na lokalnom nivou. Razumijevanje međunarodnih standarda ljudskih prava je prvi korak ka ostvarivanju prustupa internetu koji je baziran na ljudskim pravima. Da pojasnimo: ne samo da je internet pravo, već kao takav i pomaže u ostvarivanju drugih ljudskih prava. To znači da bismo svi, bez diskriminacije, trebali imati pristup internetu, bez uplitanja, osim ukoliko postoji legitimna prijetnja za naciju, te bi to uplitanje drugih aktera moralo biti proporcionalno toj opasnosti, te ne bi smjelo biti dugoročno. Ukoliko bi ovo uplitanje bilo nepravdano, države imaju obavezu da osiguraju povrat tog prava, bez obzira da li su odgovorne ili ne. Ipak, čini se da je sve ovo lakše na papiru nego u stvarnosti. Kada pričamo o virtuelnom prostoru, sve postaje prilično komplikovano, kako ovaj prostor niko pojedinačno ne reguliše, već svi učestvujemo u tom procesu: svaka država ima određenu kontrolu nad “svojim” digitalnim prostorom, ali samo do određene mjere – niko ne može kontrolisati kompletan internet prostor. Glavna ideja je da je internet otvoren, distribuiran, međusobno povezan i transnacionalni instrument – i možda jedna od najdemokratskih međunarodnih platformi za sva ljudska bića. Zaista, razmislite o tome – kome pripada internet? U tome je i ljepota i složenost digitalnog prostora. Internet se razvio kao dio demokratske revolucije, i niko u stvari nema kontrolu nad internetom – dok države mogu staviti određena ograničenja na digitalni prostor unutar svojih granica,...

Internet Governance, Accountability & Human Rights

Author: Emilie Di Grazia At One World Platform, we believe that the Internet is a media, a tool, space but most of all it is a human right that each and every one needs to enjoy everywhere. We explore the intersection of Internet rights and human rights, globally and locally. Understanding the international human rights standards is the first step in having a human rights-based approach to the internet. So let’s recap in simple terms: Not only the internet is a right, it enables the realization of others human rights. It means that we should all, without discrimination, have access to the internet, without interference, unless there is a legitimate danger to the nation, and the interference must only be proportionate to the danger – and temporary. Should this interference be unjustified, States have the duty to make sure that the right is restored, whether they’d be responsible, or not. Nevertheless, it is perhaps easier on paper than in reality. When it comes to the cyberspace, it becomes particularly complicated, as it is not regulated by anyone, but rather is regulated by all of us: every country has a certain control over “their” digital space, but only to a certain degree – but no one can control the entire cyberspace. This has led to, unfortunately, the facilitation of serious human rights violations – perhaps most obviously for the right to privacy, freedom of expression and security of person. The main idea is, the internet is an open, distributed, interconnected and transnational instrument – perhaps one of the most democratic international platform for all human beings. Indeed, think about it –...

So What About My Human Rights? Understanding the International Human Rights Framework

Author: Emilie Di Grazia We often hear about the EU or the UN and non-governmental organizations, known commonly as NGOs, fussing around about human rights and decrying the lack of human rights implementation and respect. It has become part of everyone’s speech, yet, its history, or what it actually means to have these rights, is something we often don’t engage with. It’s precisely what this entry is about. Let’s go back to the basics – so that we can understand how it relates to the digital world. THE FUNDAMENTALS Eleanor Roosevelt, December 9th, 1948 – Chair of the United Nations Human Rights Commission and driving force behind the Universal Declaration of Human Rights, proclaimed in Paris by the UN General Assembly on December 10th, 1948.  I don’t know for you, but, I haven’t found my own human rights just standing there in the street, waiting for it to be seized. I mean, don’t get me wrong, it would be nice if human rights were respected and everyone was equal without having to fight for it. The reality is, however, that human rights need to be routinely proclaimed, protected and fulfilled. This is why the international human rights framework has been traditionally understood as having «rights holders » and « duty-bearers. » So where to find our human rights? I won’t bore you with history, but introducing what is often referred to as the International Bill of Human Rights, constituted of three international legal instruments, is quite fundamental to the rest of the story. First, and perhaps best known, is the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) adopted by the nascent United Nations on December...
I grew up with the understanding that the world I lived in was one where people enjoyed a sort of freedom to communicate with each other in privacy, without it being monitored, without it being measured or analyzed or sort of judged by these shadowy figures or systems, any time they mention anything that travels across public lines.
Edward Snowden

There is no justice in following unjust laws. It’s time to come into the light and, in the grand tradition of civil disobedience, declare our opposition to this private theft of public culture.

Aaron Swartz

Publications