Mi vjerujemo da su Internet prava ljudska prava


Internet je medij, alat, prostor, ali prije svega je ljudsko pravo. Mi istražujemo intersekciju Internet prava sa ljudskim pravima, globalno i lokalno. Razgovaramo o anonimnosti, privatnosti, jeftinom pristupu i promoviramo feministički Internet. 

O čemu govorimo kada govorimo o sigurnijem internetu?

O čemu govorimo kada govorimo o sigurnijem internetu?

Piše:  APCNews   Prevela: Aida Salihović-Gušić Evropska unija je 2004. godine predložila da se 5. februar odredi kao Dan sigurnijeg interneta kako bi se podigla svijest o važnosti online sigurnosti, posebno među djecom i adolescentima. Danas se slavi u preko 100 zemalja, sa milionima ljudi koji dijele inicijative, brige i preporuke za stvaranje sigurnijeg interneta. Ali, šta to znači? O čemu govorimo kada govorimo o sigurnijem internetu? Valeria Betancourt, direktorica APC-ovog programa komunikacija i informacija, daje odgovor na ovo pitanje u vidu šest tačaka iz perspektive upravljanja internetom: Više ljudskih prava, više sigurnosti Preovladavujući narativ predstavlja ljudska prava u skukobu sa sigurnosti, ali su sigurnost i ljudska prava zapravo u sinergiji, međusobno povezani, međusobno zavisni i međusobno se dopunjuju. Zanemarivanje tih veza dovodi do zloupotrebe i učestale sekjuritizacije interneta. Od ključnog je značaja da se krene dalje od ovog pogrešnog i kontraproduktivnog okvira kako bi se osiguralo da javne politike i praksa vezani za sigurnost ne krše privatnost i druga ljudska prava. Ne radi se samo o tehnologiji Moramo se izmaći od shvatanja da je bezbednost čisto tehnološko pitanje i suprotstaviti  se pristupima koji jačaju status quo i koriste političke i privatne poslovne interese na štetu bezbednosnih i drugih prava pojedinaca. Odgovornost Potrebno je da vlade počnu snositi odgovornost za ulaganja u tehnologiju koja ograničavaju i krše ljudska prava, suprotno međunarodnom okviru ljudskih prava, umjesto da doprinose stabilnosti, miru i razvoju. Ne postoji razlika između sigurnosti i cyber sigurnosti Prava koja ljudi imaju izvan interneta moraju se poštivati ​​i u digitalnom svijetu. To znači da ne postoji razlika između sigurnosti i cyber sigurnosti. Kada govorimo o sigurnosti, moramo se zapitati: sigurnost...
Obilježavanje Dana sigurnijeg Interneta 05.02.2019. godine u Bosni i Hercegovini

Obilježavanje Dana sigurnijeg Interneta 05.02.2019. godine u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 31. januar/siječanj 2019. godine Na inicijativu Europske komisije već niz godina u svijetu se obilježava Dan sigurnijeg Interneta (Safer Internet Day – SID). Tom prilikom brojni akteri iz oblasti obrazovanja, zaštite djece, medijske politike i telekomunikacionog sektora promovišu sigurno i odgovorno korištenje Interneta i informacionih i komunikacionih tehnologija. Svake godine bira se slogan, koji stavlja akcenat na određenu problematiku. Dan sigurnijeg Interneta 2019 u svijetu će se obilježiti pod sloganom „Zajedno za bolji Internet“(“Together for a better internet”) dana 05. februar/veljača. U Bosni i Hercegovini, ovaj Dan obilježava se od 2011 godine na inicijativu Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS u organizaciji Komiteta za obilježavanje Dana sigurnijeg interneta BiH (SID Komitet BiH)* koji Vas ovim putem poziva da, u skladu s Vašim mogućnostima, date svoj doprinos obilježavanju ovog Dana, te podržite napore i aktivnosti u oblasti sprečavanja zloupotrebe djece i mladih u digitalnom okruženju. Vođen uspjehom prethodnih kampanja, SID Komitet BiH obilježavanje Dana sigurnijeg interneta realizira kroz takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola na temu sigurnosti na Internetu. Odgovore na pitanja djeca mogu pronaći na unaprijeđenoj platformi Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini  www.sigurnodijete.ba. Centar za sigurni internet je uspostavljeni u okviru inicijative “Zaustaviti nasilje nad djecom: Prevencija i rad na sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini” koju realizira BiH konzorcijum za zaštitu djece, a čine ga MFS-EMMAUS, UNICEF BiH i Save the Children, uz podršku Fonda za globalno partnerstvo „Zaustaviti nasilje nad djecom“. Svrha inicijative je prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju kroz podršku vlastima, institucijama i profesionalcima u Bosni i Hercegovini da unaprijede postojeće i razviju...
Povezivanje tačaka – Ljudska prava i internet

Povezivanje tačaka – Ljudska prava i internet

Piše: Emilie Di Grazia Prevela: Aida Salihović Svi govore o ljudskim pravima. Od nepopravljivih optimista, do vječitih skeptika –  svako ima svoje mišljenje o njima. A u digitalnom dobu, omiljeni medij za oglašavanje svakoga od njih je internet. Međutim, ljudska prava mogu biti (i često budu) samo slova na papiru. Poštivanje, zaštita i sprovođenje ljudskih prava iziskuju konkretne akcije (ili, kako ćemo vidjeti, izostanak istih). U pravnom okviru, ove obaveze spadaju na teret države. Međunarodni instrumenti za zaštitu ljudskih prava su napisani i usvojeni u vrijeme kada je internet još uvijek bio utopijska ideja, zajedno sa letećim automobilima na koje još uvijek čekam. Srećom, Majke i Očevi ljudskih prava nas nisu razočarali i imali su viziju: ljudska prava su posmatrana s aspekta uključivanja novih ljudskih i tehničkih napredaka koji bi se mogli dogoditi u budućnosti, naročito kada se radi o informaciono-komunikacionim tehnologijima (ICT). Ipak, od nas zavisi da li će ljudska prava moći biti “prevedena” u digitalni svijet. Drugim riječima, da li će se povezati tačke između ljudskih prava i interneta. Zašto bismo ih trebali povezati? Postoji mnogo razloga, ali dva se prilično izdvajaju : Mi, sva ljudska bića, bez diskriminacije bilo kakve vrste, imamo ista ljudska prava, kako u online, tako i u offline svijetu.  “Ljudska prava”, kao i svaki drugi pravni sistemi, čak i oni međunarodni, odnose se na slobode i ono što je zagarantirano svim pojedincima. Historijski gledano, prava su se odnosila na državljanstvo, drugim riječima, da li je osoba član/ica državnog entiteta. Ipak, posebnost ljudskih prava se ogleda u tome da ona prevazilaze sve granice i pozivaju na jednu zajedničku vezu: na naše čovječanstvo. Princip nediskriminacije...
Pronalaženje novih načina da se odupremo online uznemiravanju

Pronalaženje novih načina da se odupremo online uznemiravanju

Internet je postao važan prostor za aktivizam, bez obzira da li ga koristimo za bolju organizaciju unutar naših pokreta ili prilikom pokušaja da se probijemo van i uspostavimo šire promjene. Online uznemiravanje to otežava, posebno ženama, trans osobama, osobama s invaliditetom i drugim marginaliziranim grupama. Ova vrsta uznemiravanja se javlja u različitim oblicima širom svijeta – baš kao što se i korištenje interneta znatno razlikuje – ali se sve više prepoznaje kao dubok i izazovan problem. Bilo da je online uznemiravanje suptilno ili ekstremno, nije od pomoći zamišljati da postoji čvrsta linija između “offline” i “online”. Bez obzira o kakvom stepenu ozbiljnosti se radi, to može otežati, ili čak učiniti korištenje interneta u cilju stvaranja promjena nemogućim. Online uznemiravanje također može uticati na profesionalni rad, porodicu, odnose i mentalno zdravlje. Neka online uznemiravanja su postepena, ali neusaglašena, uključujući naizgled iskrene zahtjeve upućene ženama i drugim marginaliziranim ljudima da objasne ili opravdaju svoja iskustva. Mnogi aktivisti su upoznati sa frazom “ali kako da saznam, ako me nećete naučiti?” U nekim drugim slučajevima, to može biti čudan oblik iskazivanja pažnje: neko, na primjer, može komentarisati postove i fotografije koji su godinama stari. Čak i ovi potezi često budu dovoljni da učine komunikaciju na internetu napornom i neprijatnom za mnoge ljude, a posebno žene. Postoje i ekstremniji oblici uznemiravanja i zlostavljanja. Na primjer, slanje mnoštva detaljno opisanih prijetnji, često sa više od jedne adrese odjednom, ili objavljivanje detalja o nečijem radnom mjestu, adrese ili gdje njihova djeca idu u školu. Ovi oblici zlostavljanja mogu otežati žrtvama da ostanu online i mogu ugroziti njihovu fizičku sigurnost. Iako svi oblici online uznemiravanja mogu biti...
Više od riječi: Složenost platformi koje reagiraju na online uznemiravanje

Više od riječi: Složenost platformi koje reagiraju na online uznemiravanje

Šta se može poduzeti oko online uznemiravanja pitanje je koje već neko vrijeme muči online platforme i zagovornike ljudskih prava. Gdje se može nacrtati linija između slobodnog govora i uznemiravanja i ko bi je trebao povući? Budući da ovo pitanje ostaje neodgovoreno, uznemiravanje se i dalje događa svakodnevno, na više platformi širom svijeta. Tokom proteklih nekoliko godina, pojavio se konsenzus među braniteljima ljudskih prava da ciljano online uznemiravanje predstavlja formu ušutkivanja, jer često vodi do samocenzure. Nedavna studija Instituta za istraživanje podataka i društva i Centra za inovativna istraživanja javnog zdravstva (CIPHR) pokazala je da online uznemiravanje ima stvarne posljedice; 43 % žrtava uznemiravanja promijeni svoje kontakt podatke nakon incidenta, dok 26 % prestane koristiti društvene mreže, svoj telefon ili internet u potpunosti. Iako incidenti na globalnom jugu u većini slučajeva dobijaju manje publiciteta od onih u Americi i Evropi, online uznemiravanje je zaista svjetski fenomen. Kako izvještaj o “cyber nasilju”iz radne grupe UN-a širokopojasne komisije za digitalni razvoj, koji se tiče širokopojasne konekcije i roda, online zločini “neprimjetno prate širenje Interneta”, pri čemu se nove tehnologije pretvaraju u nova sredstva uznemiravanja na mjestima gdje su široko zastupljena . Na primjer, studija iz 2017. godineiz Pakistanske fondacije za digitalna prava pokazala je da je 40 % žena u zemlji doživjelo online seksualno uznemiravanje, sa većim brojem tih slučajeva na Facebook-u. Ovaj fenomen je naročito prisutan kada je u pitanju Twitter. Tokom proteklih nekoliko godina, veliki broj istaknutih korisnika, a posebno žena, napustili su platformu nakon što su doživjeli uznemiravanje. Jedan značajan primjer je Lindy West, američka feministička spisateljica i aktivistica za prihvatanje gojaznosti, javno je objavila svoju deaktivaciju sa...
Web je više društvena kreacija, nego tehnološka. Ja sam ga dizajnirao za društveni učinak da pomogne ljudima da rade zajedno a ne kao tehničku igračku.
Tim Berners-Lee

Nije pravedno voditi se nepravednim zakonima. Vrijeme je za prosvjetljenje, i u tradiciji građanske neposlušnosti, vrijeme je da javno izrazimo naše protivljenje ovoj privatnoj krađi javnog dobra.

Aaron Swartz

Publikacije