Istraživanje Odbora za ženska prava i rodnu ravnopravnost Evropskog parlamenta: Cyber nasilje nad ženama i online govor mržnje

Pixabay

Istraživanje koje je sproveo Odbor za ženska prava i rodnu ravnopravnost Evropskog parlamenta, a nadgledao i objavio Odjel za politiku za prava građana i ustavna pitanja, pod nazivom Cyber nasilje nad ženama i online govor mržnje, objavljeno je u septembru 2018. godine. Ovo istraživanje razmatra fenomen cyber nasilja i online govora mržnje protiv žena u Evropskoj uniji. Nakon razmatranja postojećih definicija različitih oblika cyber nasilja, studija procjenjuje glavne uzroke i uticaj online nasilja na žene. Nastavlja se analizom i mapiranjem najčešćih oblika i uzroka, žrtava i počinilaca. Dokument završava pregledom postojećeg pravnog okvira i preporukama za djelovanje u okviru nadležnosti EU.

Istraživanje je dostupno na sljedećem linku.

lida@oneworldplatform.net'

Related Posts

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares