Kako EU Direktiva o autorskim pravima ugrožava Wikipediju i cijeli internet?

Pixabay

Wikimedia je sastavni dio velikog pokreta civilnog društva, tehnologa, kreatora i branitelja ljudskih prava, gdje svi prepoznaju važnost slobodnog i otvorenog interneta za kulturu, napredak i demokratiju. Ovaj pokret radi na promociji slobode na internetu u korist svih. Napori u ovoj oblasti javnih politika su još važniji u doba povećanja ograničenja slobodnog govora i slobodnog pristupa znanju širom svijeta, što direktno ugrožava misiju i viziju Wikimedie i njenih projekata, kao što je Wikipedia.

Zbog toga se ovaj pokret snažno suprotstavlja predloženim direktivama EU o autorskim pravima i poziva članove Evropskog parlamenta da preispitaju postupak u verziji koju je nedavno usvojio Odbor za pravne poslove. Wikimedia izražava zabrinutost zbog toga što ovi nedostaci prijedloga ugrožavaju slobodu izražavanja i sposobnost Evrope da radi na dobrobiti svojih građana na internetu.

Uskoro se očekuje da će Evropski parlament na plenarnom zasjedanju glasati o tome da li će nastaviti sa verzijom koju je usvojio Komitet. Ako ovu verziju odbiju članovi Evropskog parlamenta, postojaće još jedna prilika da se popravi veliki dio zahtjeva tog akta. A sada je možda posljednja prilika za poboljšanje ove Direktive.

Borba protiv ove EU Direktive se nastavlja zbog ugroženih autorskih prava, štetnih efekata na slobodu interneta, pristup znanju i saradnji na mreži. Stoga, vjerujemo da:

  • Zahtjev za implementaciju filtera prilikom ubacivanja sadržaja upućen platformama predstavlja ozbiljnu prijetnju slobodi izražavanja i privatnosti.
  • Novo pravilo koje dozvoljava objavljivačima štampanih vijesti da ograniče korištenje će otežati pristup i razmjenu informacija o aktuelnim događajima u svijetu, što otežava Wikipedia autorima da pronađu citate za članke na internetu.
  • Prijedlog ne podržava korisnička prava, nedostaje mu jaka zaštita javnog domena i ne stvara izuzetke koji bi stvarno osnažili ljude da učestvuju u istraživanju i kulturi

Usvajanje ove Direktive autorskih prava bi znatno smanjilo sadržaje koji bi bili dostupni svima širom svijeta. Wikimedia pokret se suprotstavio ovom manjkavom prijedlogu za reformu autorskih prava, još kada je prvi razočaravajući nacrt predstavljen prije skoro dve godine, nakon što je u početku podržavao pripremne korake. U početku su upozoravali na implikacije nametanja filtera prilikom ubacivanja sadržaja i zatražili hitne zaštitne mjere za javne domene.

Wikimedia zajednice širom svijeta aktivno se suprotstavljaju ovoj Direktivi autorskih prava EU. U maju su zajednice njemačkih i bugarskih Wikipedia zajednica pokrenule kampanje koje su se suprostavljale članu 13 prijedloga zakona o autorskim pravima. Nekoliko evropskih korisničkih organizacija Wikimedie, uključujući zajednice Wikimedia u Francuskoj, Estoniji, Nemačkoj, Danskoj i Španiji, učestvovale su na dan akcije protiv Direktive autorskih prava 12. Juna. Kampanje su uključivale pisanje blogova i tweetova pod hashtagom #SaveYourInternet. Njemačka zajednica čak je organizovala i događaj na ulicama Berlina i više jezičkih zajednica trenutno raspravlja o tome kako se angažovati po ovom pitanju.

Prijedlog predstavlja ozbiljnu pretnju misiji Wikimedie, jer ne uspijeva da zaista modernizuje autorsko pravo i osigura ga. Wikimedia može ostvariti svoju misiju samo kada svako može slobodno dijeliti informacije i doprinijeti sakupljanju znanja o Wikipediji i sličnim projektima i samo kada se podržava takva sloboda i otvorenost. Ova Direktiva o autorskim pravima se sukobila sa tom misijom.

Iako Wikimedia upravlja nekomercijalnim sajtovima, koji mogu imati koristi od izuzetaka u određenim dijelovima Direktive autorskih prava EU, sveobuhvatna misija ove zajednice u velikoj mjeri zavisi od slobodnog i otvorenog internetskog ekosistema.

Stoga se strogo apeluje na Evropski parlament da ne usvoji ovu Direktivu autorskih prava na sljedećem glasanju i ponovo razmotri mogućnost kreiranja uravnoteženog zakona koji se predviđa u budućnosti. Još uvijek nije prekasno i svako može pomoći da se zaustavi ovaj nepovoljni prijedlog.

Preduzmite akciju kontaktiranjem svog člana Evropskog parlamenta na changecopyright.org i širite riječ u svojim krugovima i na društvenim medijima!

Eileen B. Hershenov, General Counsel
Wikimedia Foundation za EDRI.ORG

Prevela: Aida Salihović

lida@oneworldplatform.net'

Related Posts

Submit a Comment

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares