Novo OSCE-ovo istraživanje o nasilju nad ženama u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi

Pixabay

Dostupno je novo istraživanje koje je sproveo OSCE, a koje daje detaljnu sliku fizičkog, seksualnog i psihološkog nasilja nad ženama i djevojkama u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi. Istraživanje je sprovedeno tokom 2018. godine u sedam država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Moldavija i Ukrajina. Istraživanje je, također, obuhvatilo i Kosovo. Ispitano je ukupno 15.179 žena starosne dobi od 18 do 74 godine.

Istraživanje je pokazalo da je 70% intervjuisanih žena iskusilo neki oblik nasilja od svoje 15. godine života, dok je 45% svih intervjuisanih žena iskusilo barem jedan oblik seksualnog uznemiravanja od svoje 15. godine, a 21% žena je prošlo kroz fizičko, seksualno ili psihološko nasilje u djetinjstvu (do 15 godina).

Prema istraživanju, neki od faktora koji povećavaju vjerovatnoću da će žene biti izložene nasilju su da pripadaju manjinama, da su mlade, siromašne ili ekonomski zavisne, ili da imaju djecu. Žene čiji partneri često piju, nezaposleni su ili su se borili u oružanom sukobu imaju veću vjerovatnoću da dožive nasilje.

Mlađe žene obično iskuse gotovo sve oblike seksualnog uznemiravanja u većoj mjeri u usporedbi sa starijim, ali se ti oblici nasilja svakako razlikuju, a najčešće uključuju i nasilje koje se dešava u virtuelnom svijetu, tj. putem mobilne telefonije i interneta. Neželjene seksualno eksplicitne poruke putem e-pošte ili SMS poruke su gotovo devet puta češći oblik uznemiravanja među ženama u razdoblju od 18–29-godina nego među onima od 50 i više. Također, sedam puta je veća vjerovatnost da će ovakve oblike nasilja mlađe žene prijaviti u usporedbi sa starijim ženama. Nema sumnje da veća upotreba naprednih tehnologija kod mlađih žena povećava rizik od takvog ponašanja, ali istraživanje također pokazuje koliko se takve tehnologije koriste u loše svrhe.

Istraživanje je dostupno na engleskom jeziku.

lida@oneworldplatform.net'

Related Posts

Submit a Comment

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares