O čemu govorimo kada govorimo o sigurnijem internetu?

Piše:  APCNews  
Prevela: Aida Salihović-Gušić

Evropska unija je 2004. godine predložila da se 5. februar odredi kao Dan sigurnijeg interneta kako bi se podigla svijest o važnosti online sigurnosti, posebno među djecom i adolescentima. Danas se slavi u preko 100 zemalja, sa milionima ljudi koji dijele inicijative, brige i preporuke za stvaranje sigurnijeg interneta. Ali, šta to znači? O čemu govorimo kada govorimo o sigurnijem internetu?

Valeria Betancourt, direktorica APC-ovog programa komunikacija i informacija, daje odgovor na ovo pitanje u vidu šest tačaka iz perspektive upravljanja internetom:

Više ljudskih prava, više sigurnosti

Preovladavujući narativ predstavlja ljudska prava u skukobu sa sigurnosti, ali su sigurnost i ljudska prava zapravo u sinergiji, međusobno povezani, međusobno zavisni i međusobno se dopunjuju. Zanemarivanje tih veza dovodi do zloupotrebe i učestale sekjuritizacije interneta. Od ključnog je značaja da se krene dalje od ovog pogrešnog i kontraproduktivnog okvira kako bi se osiguralo da javne politike i praksa vezani za sigurnost ne krše privatnost i druga ljudska prava.

Ne radi se samo o tehnologiji

Moramo se izmaći od shvatanja da je bezbednost čisto tehnološko pitanje i suprotstaviti  se pristupima koji jačaju status quo i koriste političke i privatne poslovne interese na štetu bezbednosnih i drugih prava pojedinaca.

Odgovornost

Potrebno je da vlade počnu snositi odgovornost za ulaganja u tehnologiju koja ograničavaju i krše ljudska prava, suprotno međunarodnom okviru ljudskih prava, umjesto da doprinose stabilnosti, miru i razvoju.

Ne postoji razlika između sigurnosti i cyber sigurnosti

Prava koja ljudi imaju izvan interneta moraju se poštivati ​​i u digitalnom svijetu. To znači da ne postoji razlika između sigurnosti i cyber sigurnosti. Kada govorimo o sigurnosti, moramo se zapitati: sigurnost za koga?

Feministički internet

Sigurniji internet je i feministički internet. Žene se moraju suprotstaviti upotrebi podataka od strane država i korporacija koje manipuliraju njihovim online ponašanjem, upravljaju njihovim glasovima i izražavanjima, tijelima i identitetima, a samim tim i njihovim aktivizmom.

Globalni resurs

Važno je upamtiti da je internet globalni resurs kojim se treba upravljati u javnom interesu. Izgradnja povjerenja i sigurnosti na internetu ne može se dogoditi bez istinskog multifunkcionalnog dijaloga i suradnje.

lida@oneworldplatform.net'

Related Posts

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares