Obilježavanje Dana sigurnijeg Interneta 05.02.2019. godine u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 31. januar/siječanj 2019. godine

Na inicijativu Europske komisije već niz godina u svijetu se obilježava Dan sigurnijeg Interneta (Safer Internet Day – SID). Tom prilikom brojni akteri iz oblasti obrazovanja, zaštite djece, medijske politike i telekomunikacionog sektora promovišu sigurno i odgovorno korištenje Interneta i informacionih i komunikacionih tehnologija. Svake godine bira se slogan, koji stavlja akcenat na određenu problematiku. Dan sigurnijeg Interneta 2019 u svijetu će se obilježiti pod sloganom „Zajedno za bolji Internet“(“Together for a better internet”) dana 05. februar/veljača.

U Bosni i Hercegovini, ovaj Dan obilježava se od 2011 godine na inicijativu Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS u organizaciji Komiteta za obilježavanje Dana sigurnijeg interneta BiH (SID Komitet BiH)* koji Vas ovim putem poziva da, u skladu s Vašim mogućnostima, date svoj doprinos obilježavanju ovog Dana, te podržite napore i aktivnosti u oblasti sprečavanja zloupotrebe djece i mladih u digitalnom okruženju.

Vođen uspjehom prethodnih kampanja, SID Komitet BiH obilježavanje Dana sigurnijeg interneta realizira kroz takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola na temu sigurnosti na Internetu. Odgovore na pitanja djeca mogu pronaći na unaprijeđenoj platformi Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini  www.sigurnodijete.ba.

Centar za sigurni internet je uspostavljeni u okviru inicijative “Zaustaviti nasilje nad djecom: Prevencija i rad na sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini” koju realizira BiH konzorcijum za zaštitu djece, a čine ga MFS-EMMAUS, UNICEF BiH i Save the Children, uz podršku Fonda za globalno partnerstvo „Zaustaviti nasilje nad djecom“. Svrha inicijative je prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju kroz podršku vlastima, institucijama i profesionalcima u Bosni i Hercegovini da unaprijede postojeće i razviju nove mehanizme rada.

Takmičenje će se sastojati od online kviza sa pitanjima vezanim za sigurno korištenje interneta, koji će biti dostupan putem web stranice www.dansigurnijeginterneta.org. Kviz će biti aktivan samo na dan obilježavanja SID-a 2019, dana 05. februar/veljača, od 09:00 do 19:00 sati, nakon čega će sistem aplikacije za online takmičenje generisati pobjednike kviza među djecom koja su tačno odgovorila na 80% i više pitanja i objaviti pobjednike i osvojene nagrade. Svi pristupi kvizu bit će kodirani, te će u cilju zaštite ličnih podataka djece, pobjednici biti objavljeni pod jednistvenim kodom i uz navođenje škole pobjednika na web stranici Centra za sigurni Internet u Bosni i Hercegovini www.sigurnodijete.ba, Facebook stranici Sigurno dijete, kao i stranici www.dansigurnijeginterneta.org.

Pobjednici će biti nagrađeni adekvatnim nagradama – uređajima kao što su tablet, pametni telefoni, slušalice, baterije za punjenje mobilnih telefona i druge nagrade. Generalni sponzor SID-a 2017 je Microsoft BiH, a vrijedne nagrade za najuspješnije takmičare obezbijedili su i sponzori: m:tel i Logosoft. Završni događaj, odnosno svečanost proglašenja pobjednika i dodjele nagrada, planiran je nakon realizacije kviza početkom marta/ožujka 2019. godine, a uz prisustvo medija i javnosti.

Medije ovim putem pozivamo da o obilježavanju Dana sigurnijeg interneta obavijeste širu javnost, objave poster u elektronskoj formi, te da na ovaj način podržite napore i aktivnosti u oblasti sprečavanja zloupotrebe djece i mladih putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

* SID (Safer Internet DayKomitet BiH je tijelo formirano 2011. godine s ciljem realizacije preventivnih i promotivnih aktivnosti na zaštiti djece i mladih pri korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Ovo tijelo je formirano od strane MFS-EMMAUS-a, a u suradnji sa međunarodnom organizacijom Insafe – europskom mrežom centara za podizanje svijesti i promociju sigurnog i odgovornog korištenja Interneta i mobilnih uređaja među djecom i mladima. Komitetom predsjedava Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, a članovi su predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije BiH, UNICEF BiH, Save the Children, One World Platform i Microsoft BiH. Obilježavanje Dana sigurnijeg Interneta je samo jedna u nizu aktivnosti koje ove organizacije zajednički i pojedinačno provode s ciljem upoznavanja djece i roditelja o rizicima koje Internet nosi, te kako se adekvatno zaštititi od istih.

Generalni sponzor SID-a 2019 je Microsoft BiH, a m-tel i Logosoft su i ove godine obezbijedili vrijedne nagrade za najuspješnije takmičare.  

Za više informacija kontaktirajte: Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS

Tel: 033 263 385; Fax: 033 263 386; e-mail: sarajevo@mfs-emmaus.ba

lida@oneworldplatform.net'

Related Posts

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares