One World Platform Posao: Asistent/ica projekta

lets-work

One World Platform raspisuje

Oglas za posao

Posao: Asistent/ica u Programu za ženska prava

Snosi odgovornost: Koorinatorici Programa i predsjednici Uprave
Vrsta posla: privremeno – dva mjeseca

Ključni zadatak/cilj:  Asistent/ica će raditi u saradnji sa koordinatoricom programa za ženska prava, asistirat će pri organiziranju sastanaka, kontaktiranju klijenata i projektnom menadžmentu. Osiguravat će da se  svi dokumenti projekta dostavljaju odgovarajućim krajnjim korisnicima, raditi monitoring aktivnosti projekata te osiguravati da se svi zadaci obavljaju u datim vremenskim rokovima.

Zadaci i odgovornosti:

Asistent/ica projekta je zadužen/a za kontaktiranje svih koji su uključeni u projekat, organizovanje sastanaka, osiguravanje protoka informacija (informacije o sastancima, vremenu i mjestu sastanaka), rezervisanje sala, korespodenciju sa timom i akterima/kama unutar projekta, vođenje zapisnika na sastancima, ažuriranje statusa izvršenih zadataka u dnevniku projekta.

Ostale bitne odgovornosti uključuju naručivanje i distribuciju uredskog materijala, materijala za treninge i radionice, ažuriranje baza podataka i prikupljanje podataka, organiziranje i održavanje datoteka, pisanje izvještaja i kreiranje potrebnih prezentacija za projekat.
Potrebne vještine i kompetencije:

• SSS ili VSS
• Iskustvo u projektom menadžmentu (poželjno 1-3 godine radnog iskustva)
• Dobro poznavanje rada u Linuxu, poznavanje Open Office paketa (Writer, Calc, Impress) ili ekvivalenta Microsoft Office paketa (primarno Excel i Word)
• Korištenje e-maila, web 2.0 alata, chat/VoIP i društvenih mreža
• Dobro poznavanje Engleskog jezika (pismeno i usmeno)
• Pozornost na detalje, kvalitet i tačnost
• Profesionalni i etički pristup radu
• Organizacijske vještine
• Komunikacijske vještine i timski rad
• Sposobnost za rad pod pritiskom i ispunjenje rokova i ciljeva
• Sposobnost učinkovitog rada s minimalnim nadzorom

Svoj CV pošaljite na info@oneworldplatform.net do 20.11.2016. sa naznakom Prijava: Asistent/ica u Programu za ženska prava. Oni/e aplikanti/ce koji prođu u uži krug će biti pozvani/e na intervju u prvoj sedmici nakon zatvaranja oglasa.

*One World Platform njeguje različitost i jednak pristup prilikama što apliciramo na sve što radimo. Ovim putem ohrabrujemo sve bez obzira na spol, rasu, nacionalnost, fizičke i mentalne sposobnosti, seksualnu orijentaciju, jezik, socijalni status, nivo formalne edukacije, godine, vjeru i/ili bračni status da se prijave na gore opisanu poziciju.

 

Belma Kučukalić

Virtualni nomad i rođena pripovjedačica. Pasionirana ljubiteljica društvenih mreža i njihovog edukativnog i zagovaračkog potencijala. Zainteresirana za edukaciju o IKT-u, intersekciji IKT-a sa ženskim pravima i vizualnoj moći statističkih informacija. Ustrajna u borbi protiv cyberbullying-a.

Twitter 

Related Posts

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares