Organizacija

Danas ili Nova Platforma

Dobrodošli/e na platformu gdje vas pozivamo da sudjelujete, predlažete nove ideje, dajete komentare, uključite se u aktivnosti i podijelite naše priče. Pozivamo vas da se zajednički oprostimo sa OneWorldSEE portalom koji ste poznavali/e, čitali/e i koristili/e zadnjih 12 godina. Razgovor nastavljamo dalje upravo ovdje, na oneworldplatform.net.

 One World SEE  je imao fokus na povezivanju ljudi, dijeljenju informacija, donoseći relevantna znanja i prakse za one koji/e ih traže, na jeziku koji/e znaju, koriste i razumiju. Nova Platforma će biti fokusirana na tri glavna područja/linije djelovanja:

Internet prava: Internet je medij, alat, prostor, ali prije svega je ljudsko pravo. Mi istražujemo intersekciju internet prava sa ljudskim pravima, globalno i lokalno. Razgovaramo o anonimnosti, privatnosti, jeftinom pristupu i promoviramo feministički internet. 

Ženska prava: Zalažemo se za i promoviramo prava žena, zajedno sa našim portalom ženskaposla.ba kojem smo podrška. Istražujemo presjek između prava na Internetu, ženskih ljudskih prava i seksulanosti. Mi vjerujemo da tehnologija ima ogromnu moć u stvaranju jednakosti u svijetu, a još veću u osnaživanju djevojaka i žena širom svijeta.

Transformativne tehnologije: Koristimo moć transformacije tehnologije za povećanje kapaciteta i oslobođamo kreativnost aktivista/kinja, formalnih i neformalnih grupa, organizacija civilnog društva, zajedno sa građanima/kama Interneta.

Kako je sve počelo?
Portal oneworldsee.org je vođen na 4 jezika i pokrenut je 2003. godine. Bavio se pitanjima civilnog društva i to na jeziku koji ste vi birali/e čitavih 12 godina. Naša četiri izdanja jezika (Dobar dan/BHS, Dobar den/Makedonski, Mirdita/Albanski i Hello/Engleski) su od 2003. koršteni kao alat spajanja i povezivanja. Englesko izdanje je bila naša virtualna kapija da pričamo priče civilnog društva i prakse o ljudskim pravima i otpornosti svojstvene našoj regijisvijetu. Izdanja na lokalnim jezicima bila su svojevrsni izazov i dio naše misije u regiji gdje se koristi upravo jezik za “dobrobit” podjele, nacionalizma kao i   širenja mržnje i dalje netrpeljivosti.