Politika privatnosti

Zalažemo se za osiguranje privatnosti i sigurnosti naših čitatelja/ki, korisnika/ca i posjetitelja/ki. Ova web stranica, http://oneworldplatform.net  je vođena od strane uredništva Platforme Jedan Svijet. Vjerujemo da svako ima pravo na kontrolu upotrebe njegovih/njenih ličnih podataka i da se privatnost mora poštovati.

U ovoj politici, “Platforma Jedan Svijet” se odnosi na tim, članove/ice odbora, pripravnike/ce, volontere/ke i konsultante/ice, od kojih su svi vezani zakonom ili ugovorom koji naglašava da informacije koje primaju kao dio njihove suradnje sa Platformom Jedan Svijet ostaju povjerljive.

Ova web stranica, uključujući sve usluge koje nudi, poštuje privatnost svojih posjetitelja/ki. Nećemo odati, pokazati, niti prodati vaše informacije, prikupljene putem web formi, istraživanja i e-mail prepiske, trećim licima. Prikupljeni podaci neće biti objavljeni ili na bilo koji način zloupotrebljeni. Prikupljamo osobne podatke isključivo za potrebe komunikacije sa zainteresiranim posjetiteljima/kama i poboljšanja našeg prisustva na Internetu.

Prikupljanje informacija: Platforma Jedan Svijet prikuplja osobne podatke korisnika/ca, u slučaju da se “pretplate” na praćenje  naših kampanja. Prikupljamo informacije o web stranici posjetitelja/ke, uključujući IP adresu internet pretraživač i web domenu, kao i informacije koje korisnik/ca da dobrovoljno, kao što je e-mail adresa. Također, pratit ćemo obrasce upotrebe posjetitelja/ki naše web stranice, uključujući klikove na web stranice.