Prekogranični pristup podacima i ljudska prava

Vijeće Europe je počelo sa radom na dodatnom protokolu uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu koji će predstavljati novi alat tijelima za provedbu zakona kako bi imali pristup elektroničkim podacima u slučaju kaznene istrage. EDRi i još 13 organizacija koje se diljem svijeta bore za ljudska prava i osnovne slobode online, dali su svoj doprinos i podnijeli Vijeću Europe svoje komentare i sugestije. Prekogranični pristup elektroničkim dokazima može imati kao posljedicu ozbiljno kršenje ljudskih prava. Elektronički dokazi jesu elektronički ili digitalni podaci, kao što su sadržaj društvenih medija, e-poruke i “cloud” podaci. Pristup tim podacima u kaznenim istragama je često potreban, a s obzirom da su geografske granice zamagljene u digitalnom okruženju, istrage zahtijevaju prekograničnu saradnju između vlada, kao i vlada sa privatnim sektorom. Pristup ličnim podacima mora biti neophodan, srazmjeran svrsi istrage i u skladu sa zakonom.

Ugovori uzajamne pravne pomoći (MLAT) su osnovni instrumenti koji olakšavaju prekogranični pristup dokumentima, no vrlo često su kritizirani i okarakterisani kao spori i neefikasni. To je dovelo do bilateralnih sporazuma između država, poput onog između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, koji ne riješavaju nedostatke MLAT-a već stvaraju dodatne probleme. U podnešenim komentarima i sugestijama istaknuto je da u slučaju efikasnih MLAT-ova, novi protokol bi mogao definirati procedure u kojim vlasti jedne države mogu pristupiti serverima i uređajima druge države u skladu sa tri osnovna principa:

1) Provedba nadležnosti od strane države ili državne agencije na teritoriji druge države ne može se odvijati bez znanja i dozvole ciljane države.

2) Države potpisnice moraju poštivati načela ljudskih prava uključujući i ovlasti koje su dodijeljene ili predviđene konvencijom ili dodatnim protokolom.

3) Neopravdano i prisilno lokaliziranje podataka treba biti zabranjeno. Prenos podataka između različitih nadležnosti ne bi smio biti dozvoljen u slučaju nedostatka jasnih standarda zaštite podataka.

Harmonizacija u ovom području treba da djeluje u službi održavanja najviših standarda zaštitnih mjera i praksi. Alexander Seger, koordinator Vijeća Europe za kibernetički kriminal, prilikom primanja podneska, izjavio je: “Jasna pravila i učinkovite procedure su neophodne kako bismo osigurali elektroničke dokaze u specificiranim kaznenim istragama. Inače vlade neće moći ispuniti svoju obavezu štićenja prava pojedinaca i osiguravanja vladavine prava u cyber prostoru.”

Cijeli podnesak možete pročitati ovdje.
 

perke11@gmail.com'

Bio na bhs

Twitter 

Related Posts

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares