Prve digitalne priče objavljene na Diskriminacija.ba

Prenijelo: D

Prve digitalne priče o ličnim iskustvima osoba koje se razlikuju od većine, njihovim željama, potrebama, iskustvima sa diskriminacijom objavljene su na portalu Diskriminacija.ba. Priče su proizvedena u sklopu radionice koju Fondacija Jedan Svijet – platforma za Jugoistočnu Evropu sprovodi u sklopu Anti-diskriminacionog programa čiju je implementaciju 2010. godine započeo Fond Otvoreno društvo BiH.

Priča balerine Drage iz Sarajeva prva je u nizu digitalnih priča osoba koje se suočavaju sa diskriminacijom po nekom osnovu

Priča balerine Drage iz Sarajeva prva je u nizu digitalnih priča osoba koje se suočavaju sa diskriminacijom po nekom osnovu

 

Priča o balerini bila bi kao i svaka druga, da se ne radi o Romkinji iz SOS Dječijeg sela u Sarajevu. Draga je uspjela da se izbori za svoje mjesto na pozornici, u sredini u kojoj je “normalno“ da “ciganska djeca” budu bosa, prljava, nevaspitana, gladna, da ne idu u školu i da budu na ulici.

Dragina priča je jedna od mnogih koje su ostale nevidljive u poplavi stereotipa, predrasuda i odbacivanja koje naša sredina ispoljava prema svojim romskim sugrađanima i sugrađankama.

Druga priča je o tome kako izgleda svakodnevni život roditelja i djeteta koje živi u autističnom spektru. Kupovina, šetnja, odlazak u vrtić, polazak u školu su svakodnevne aktivnosti koje je mnogo teže obavljati ne zbog autističnog spektra, već zbog sredine koja ne želi da se potrudi da razumije različitost.

Sve priče proizvedene u okviru radionice su napisali/e sami/e učesnici/e, glasovi su autentični, sami/e su odabrali/e fotografije i ostale vizuelne materijale, kao i muziku. Ovo su, u pravom smislu te riječi, njihove lične, digitalizirane ispovijesti.

Anti – diskriminacioni program (AD program) pokrenut je 2010. godine, od strane Fonda Otvoreno društvo BiH. Povezuje partnere iz civilnog sektora koji se bave pitanjem zaštite ljudskih prava i borbi protiv diskriminacije, a cilj programa je da se postojeći pravni i zakonski okvir efektivnije iskoristi za prevenciju diskriminacije i zaštitu žrtava diskriminacije u BiH.

Program cilja da doprinese boljem razumijevanju diskriminacije i njenih formi, kao i postojećih mehanizama zaštite među građanima BiH; uspostavljanju besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije i boljoj saradnji sa pravnim institucijama po pitanju implementacije Zakona o zabrani diskriminacije; razvoju anti-diskriminacionih politika u BiH kroz praćenje slučajeva diskriminacije i implementacije zakona i preporuka; efektivnijoj implementaciji anti-diskriminacionih zakona i politika kroz jače zagovaranje i saradnju nevladinih organizacija u BiH.

Obje digitalne priče možete pogledati ispod. (Izvor i fotografija: Diskriminacija.ba)

Izvor: http://oneworldsee.org/sh/content/prve-digitalne-priče-objavljene-na-diskriminacijaba

hvale@riseup.net'

valentina pellizzer

Aktivistkinja, feministkinja, blogerka, zagovornica #FeminističkiInternet, FLOSS-a, otvoreni podaci, zajedničko dobro, politiku Interneta, voli ljudska bića.

Twitter 

Related Posts

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares