Upravljanje internetom & net neutralnost

Danas se na panelu “Upravljanje internetom 101” održanom u Networksu u Sarajevu razmijenilo mnogo zanimljivih i korisnih informacija. Znate li kojim sve podacima u vašem mobitelu pristupi aplikacija “Flashlight” u trenutku kada prihvatite uslove korištenja i krenete je instalirati?
Panel je organizovan od strane One World Platform i predstavlja uvertiru za bosanskohercegovački forum o upravljanju internetom BHIGF, koji se održava 12.12.2017. u hotelu Europa u Sarajevu.

Valida Hromadzić

Priču o net neutralnosti, diskusijom sa studentima/cama, otvorila je Valida Hromadžić, projekt-koordinatorica iz OWP-a.
SOFTVERSKE KOMPANIJE I BIT ALIJANSA
Prvi na agendi panela bio je Armin Talić iz BIT alijanse koji se upoznao sa učesnicima_cama i predstavio rad Alijanse. Sa studentima_cama je razgovarao o uvozu i izvozu softverskih rješenja iz kompanija u BiH. Talić je govorio i o važnosti skill-oriented studija, te o deficitu kada je riječ o zanimanju developera na našim prostorima.

Armin Talić

Sa studentima je podijelio i informacije o grantovima za zapošljavanje, BIT labovima, te istakao kako nakon BIT obuka 85% ljudi bude zapošljivo i spremno za rad u sfotverskim kompanijama. Važna informacija za sve prisutne bila je i da se trenutno na tržištu rada u IT industriji zapošljava sve više žena, te da u nekim većim kompanijama važan postotak zaposlenih među top menadžmentom čine upravo žene.

U Bosni i Hercegovini trenutno nedostaje 6000 developera.

FEMINISTIČKI INTERNET
valentina hvale pellizer direktorica OWP-a,  razgovor je započela pričom o feminističkim principima interneta. Tranzicija, tehnologija, žene u IT industriji; seksizam i mačizam  su bile važne teme o kojima je govorila Pellizer.

valentina pellizer

Bitne tačke koje su spomenute tokom ove prezentacije  tiču se same definicije feminizma, pogotovo u kontekstu IT sektora, gdje je na 
globalnom nivou uočen problem nedovoljnog zapošljavanja žena i njihovog jednakog prisustva 
u sektoru. Sudeći prema brojnim podacima, kao i onima iz Popisa stanovništva 2013. godine 
(koji ukazuje na porazne podatke kada je u pitanju digitalna pismenost mlađeg dijela ženskog 
stanovništva), utjecaj patrijarhalnog sistema je još uvijek prisutan. Kada je riječ o pojmu 
feminizma, istaknut je intersekcionalni pristup feminizmu, koji prepoznaje višestruke oblike 
opresije i stoga zagovara sveobuhvatni pristup, koji bi se fokusirao na presijek više različitih 
identiteta. Slijedom toga, feministički internet za cilj ima osnaživanje što većeg broja žena i 
queer osoba u potpunom ostavarivanju svih njihovih prava, uključujući i prava na internetu. 
Bazira sa na pet feminističkih principa interneta, koji su objašnjeni tokom izlaganja. 

Ako je pristup seksistički onda će i kod biti takav.

INTERNET I VLADA
Sorina Teleanu, ispred fondacije Diplo i incijative SEEDIG (Dijaloga Jugoistočne Evrope o 
upravljanju Internetom) skrenula je pažnju na to šta se sve podrazumijeva pod pojmom 
upravljanje Internetom, uvodeći i definiciju koju je još 2005. godine ponudio Svjetski samit o 
informacionom društvu. Danas, upravljanje Internetom je multidisciplinarna oblast koja čini 
jednu od ključnih komponenti svakog modernog društva. Među glavnim akterima upravljanja 
Internetom navedene su vlade (države), privatni sektor, te civilno društvo. Stoga svi postojeći 
dijalozi o Internetu, upotrebi i zloupotrebi online prostora se još više proširuju, te ne uključuju 
samo digitalne podjele, već i goruća pitanja, među kojima je spomenuto i pitanje vještačke 
inteligencije, čiji bi se razvoj mogao zloupotrijebiti u budućnosti. Istaknuta je važnost saradnje 
među svim akterima radi osiguravanja što otvorenijeg, trasparentnijeg i inkluzivnijeg pristupa 
internetu.  

Sorina Teleanau

Za studente_ice je u ovom dijelu panela vjerovatno najzanimljivije čuti da Bosna i Hercegovina nema tijelo koje bi reagovalo u slučaju hakerskog napada na državu. U Republici Srpskoj postoji jedan takav tim, ali u FBiH nije formiran CERT (Computer emergency responsive team) tim.
KAKO RADI INTERNET?
Saša Mrđović, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, upoznao je studente sa 
funkcioniranjem internetskih tačaka razmjene (eng. IXP), putem kojih bi davatelji internet 
usluga omogućili ekonomičniji i efikasniji način povezivanja na Internet. 

Profesor je učesnicima_cama približio sliku kako funkcionišu internet konekcije; provajderi i natprovajderi.

Saša Mrdović

BiH je jedina država u regionu koja još uvijek ne posjeduje IXP sisteme. U ovom smislu, 
sve više se apelira na ulogu studenata, kao i ostalih generacija koje mogu pokrenuti veći 
dijalog o ovoj temi. Istaknute su brojne prednosti IXP sistema, poput smanjenja troškova, 
smanjenja kašnjenja u prenosu sadržaja, te sveopće ekonomičnosti. Ipak, postavilo se pitanje 
koliko su ovakvi sistemi neutralni u odnosu na već postojeće, te u kojoj mjeri mogu jednako 
tretirati sve podatke na internetu. 

Činjenica kojoj su se studenti najviše iznenadili je da su kablovi za internet spušteni u morske ili okeanske vode i ponekad se desi da brod spusti sidro i presječe kablo.

 ANONIMNOST NA INTERNETU
Feđa Kulenović sa studentima_cama je najviše razgovarao o  pitanju anonimnosti na internetu.
Jedno od najzanimljivijih shvatanja koje je podijelio s prisutnima bila je činjenica da svi oni koji imaju profil na Facebooku taj profil plaćaju iako je Facebook besplatan; ali korisnici_ce svojim informacijama, statusima, političkim mišljenjima plaćaju korištenje ove društvene mreže.

Feđa Kulenović

ŠTA KAŽU STUDENTI_CE?
 Qanita

Tokom današnjih izlaganja, kao i dijaloga koji su potom uslijedili, imala sam priliku upoznati se sa brojnim pitanjima čiji sam značaj tek sada u potpunosti uvidjela. Smatram da je pitanje upravljanja Internetom jako složeno i zahtijeva saradnju različitih aktera i sektora. Sam rad na SEEDIG-ovim pregledima dešavanja vezanih za upravljanje Internetom u regionu mi je skrenuo pažnju na brojne probleme, ali i pomake ka što neutralnijem i otvorenijem pristupu Internetu. Zato mislim da su ovakvi forumi i slične incijative ključni alati za podizanje javne svijesti o boljem i pametnijem korištenju Interneta, te općenito informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Qanita

Elvin

“Seminar je odličan, organizacija fantastična, u okviru 1. dana seminara, imali smo radionicu koja je bila veoma interaktivna, gdje smo bili podijeljeni u tri grupe i diskutovali o temi: upravljanja internetom i net neutralnosti. Pokušat ću mnogo toga primjeniti u praksi, u vidu daljnjeg unaprijeđenja u svakodnevnom životu. Nadam se da će u budućnosti biti još ovakvih seminara na kojima se doista puno toga može naučiti.”

Elvin Okugić

Elvin

Nijaz Ćehaja

“Prilika da saznam o načinu na kojem intenet funkcioniše, te da razmijenim mišljenje sa kolegama i predavačima, i upoznam sjane ljude čine ovaj događaj jednim od bitnijih u mojoj karijeri. Ovo i prošlogodišnje iskustvo na Forumu, dokaz je da organizatori žele da pričaju o prikrivenim problemima interneta, te načine kako da ih riješimo. Osnažiti mlade ljude u njihovoj internet svakodnevnici, za mene znači osnažiti ih za bolju budućnost koja ih čeka, što za posljedicu ima bolje društvo u cjelini”

Nijaz

Liora

“BH IGF je jedinstvena prilika da svi relevantni subjekti diskutuju i vode dijalog o sadašnjosti i budućnosti digitalnog prostora kroz sopstvena i kolektivna iskustva, te najbolje prakse regiona i svijeta. Nadam se da će BH IGF biti prepoznatljivi događaj u državi, te da će sve više participanata/kinja uzeti aktivno učešće jer naša budućnost je kodirana.”

Liora

 GALERIJA
Erna Ključić (OWP)
Qanita Abedpour, vanjska saradnica
erna@oneworldplatform.net'

Related Posts

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares