Zaštita ličnih podataka širom svijeta: Konvencija 108+

Piše: Diego Naranjo

Prevela: Aida Salihović-Gušić

Skoro godinu dana nakon što je u Evropskoj uniji (EU) stupila na snagu Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR), često se postavlja pitanje o tome šta je to što bi druge države širom svijeta mogle učiniti da zaštite lične podatke svojih građana. Iako postoje države koje imaju zakone o zaštiti podataka, mnoge još uvijek nemaju te mehanizme ili imaju zakone koji su samo djelimično adekvatni.

Potreba za globalnom zašitom podataka

Imajući u vidu postojeće (i rastuće) tokove podataka, činjenica da postoje različiti stepeni zaštite podataka u različitim regijama predstavlja prijetnju onim zemljama i regijama koje su napredovale u svojim zakonodavstvima (kao što su EU, Urugvaj, Argentina i Japan). Harmonizacija je također ključna kako bi se osiguralo da su ovi zakoni jednako primjenljivi na sve, te da kompanije nemaju mogućnost da se uključe u “forum shopping” (kolokvijalni termin koji označava praksu da stranke koje imaju sudski postupak najvjerovatnije dobijaju povoljnu presudu).

Trenutno, globalni standard za zaštitu podataka mogao bi biti ažurirana Konvencija 108 (“Konvencija 108+”). Ova Konvencija, iako je razvijena od strane Vijeća Evrope, može biti potpisana i ratificirana od strane bilo koje zemlje širom svijeta. Modernizovana Konvencija 108 donosi niz poboljšanja u odnosu na prethodni tekst:

  • Svaki pojedinac je pod zaštitom, bez obzira na nacionalnost, sve dok je u nadležnosti jedna od strana koje su ratificirale Konvenciju.
  • Ažuriraju se definicije, a opseg primjene zaštite podataka uključuje i automatsku i neautomatsku obradu ličnih podataka.
  • Katalog osjetljivih podataka je proširen tako da uključuje genetičke i biometrijske podatke, kao i članstvo u sindikatima ili etničko porijeklo.
  • Dodan je i zahtjev da se bez nepotrebnog odlaganja obavijesti o kršenjima sigurnosti

Kako ovo sprovesti u djelo?

Dok se radi na poboljšanju zaštite podataka na nacionalnom ili regionalnom nivou, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se osiguralo da potpisivanje i ratificiranje Konvencije 108+ bude dio bilo kojeg dnevnog reda. Savjet Evope je 9. aprila 2019. godine usvojio odluku kojom se države članice EU ovlašćuju da ratificiraju Konvenciju 108+. To bi trebalo biti urađeno bez nepotrebnog odlaganja.

Modernizovana Konvencija za zaštitu pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka – Konsolidovani tekst

http://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807c65bf

Modernizovana Konvencija 108: Novosti u najkraćim crtama

http://rm.coe.int/modernised-conv-overview-of-the-novelties/16808accf8

Obrazloženje Protokola o izmjenama i dopunama Konvencije o zaštiti pojedinaca u pogledu automatske obrade ličnih podataka

https://rm.coe.int/cets-223-explanatory-report-to-the-protocol-amending-the-convention-fo/16808ac91a

lida@oneworldplatform.net'

Related Posts

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares