Zašto smo dio “Bezimene koalicije”?

wearenameless.shareable

 

Mi, u One World Platform smo jedni od organizacija inicijatora koji pripadaju koaliciji imena “Nameless Coalition” ili “Bezimena koalicija”, a koji su zajedno sa 70 potpisnica uputili otvoreno pismo društvenoj mreži Facebook, a u vezi sa politikama korištenja pravog imena pri registraciji.

Svima već dobro poznata politika društvene mreže Facebook o korištenju autentičnog, odnosno stvarnog imena, pri samoj registraciji u pristupanju mreži je pripremila plodno tlo za uznemiravanje, ušutkivanje, pa čak dovodila i do fizičkog nasilja ka nekim od najugroženijih korisnika/ca. Vrijeme je da Facebook popravi svoje interne politike.

Facebook politike su dovele do masovne suspenzije privatnih Facebook profila kao i otkrivanju pravih imena slijedećih grupa:
Transrodne osobe i osobe čija se imena u dokumentima ne podudaraju sa njihovim spolnim identitetom
Ljudi koji koriste pseudonim ili neku vstu modificiranog imena kako bi se zaštitili od fizičkog nasilja, pravnih prijetnji od strane represivnih vlada, ili uznemiravanja na osnovu spola, seksualnosti, religije, ili političkih aktivnosti
Ljudi čija se pravna imena ne podudaraju sa proizvoljnim standardima o pravim imenima” a koja su razvijena od strane Facebooka, kao što su Indijanci, etničke manjine, kao i pripadnici klera (sveštenstvo).

Iako Facebook tvrdi da je poboljšao svoje politike, korisnice/i su i dalje onemogućeni/e da koriste mrežu ukoliko nisu dali/e svoje stvarne podatke, to jest, bivaju blokirani sa stranice, gube pristup grupama podrške, gube političku platformusve svoje kontakte i sadržaj. Neke/i korisnice/i su čak imali profile gdje je Facebook sam postavio njihova stvarna imena, stavljajući svoju sigurnost na rizik.

To je razlog zašto jeBezimena koalicija” odlučila da okupi širok globalni savez aktivista i aktivistkinja, ljudi koji se bave ljudskim pravima, digitalnim pravima, LGBTQ zajednicu, grupe koje se zalažu i lobiraju za ženska prava, koji su zajedno poslali otvoreno pismo Facebook-u tvrdeći da je kada je riječ o kršenju prava korisnika/ca – dosta!

Više o onima koji su bili direktno pogođeni ovim politikama možete pročitati ovdje.

Čitavo pismo na engleskom jeziku možete pročitati ovdje.

 

Belma Kučukalić

Virtualni nomad i rođena pripovjedačica. Pasionirana ljubiteljica društvenih mreža i njihovog edukativnog i zagovaračkog potencijala. Zainteresirana za edukaciju o IKT-u, intersekciji IKT-a sa ženskim pravima i vizualnoj moći statističkih informacija. Ustrajna u borbi protiv cyberbullying-a.

Twitter 

Related Posts

Submit a Comment

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares