Zaustavimo cenzuru, spasimo internet!

U septembru 2016. godine, Evropska komisija je u direktivu o jedinstvenom digitalnom tržištu donijela Član 13 koji zahtijeva da sve internet platforme filtriraju sadržaje postavljene od strane korisnika, kako bi otkrili moguća kršenja autorskih prava. Na taj način, Evropska komisija je pokušala zaštititi autorska prava, posebno u muzičkoj industriji. Međutim, ovaj zahtjev ne bi bio ograničen na muziku ili video snimke, već bi pokrivao sve vrste sadržaja koje možete zamisliti i uticati na sve usluge koje koristite prilikom dijeljenja sadržaja. Ovo filtriranje spriječava da vaš sadržaj bude dostupan, što dovodi do uspostavljanja cenzorske mašine koja će velikim kompanijama omogućiti da kontrolišu ono što vidimo i radimo kada smo na mreži. Zbog ovog Člana 13, vaša digitalna prava i sloboda izražavanja na internetu su ugroženi.

Evropski parlament će 20. i 21. juna glasati o izvještaju o autorskim pravima, te je ovo glasanje od suštinskog značaja da nam osigura da ćemo u bliskoj budućnosti moći uživati u internetu kakav je danas. Da bismo sačuvali internet, moramo ubijediti članove Evropskog parlamenta do 20. juna da izbrišu Član 13 u ovoj direktivi o autorskim pravima koji se odnosi na cenzuru. Zato, moramo djelovati: slanjem e-mailova, pozivima, tweetovima upućenim našim nacionalnim predstavnicima u Evropskom parlamentu, te svim drugim raspoloživim sredstvima.

Zaustavimo cenzuru! Izbrišimo Član 13!

Stop the #censorshipmashine

#SaveYourInternet

#DeleteArt13

lida@oneworldplatform.net'

Related Posts

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Shares